Vanellus Multigrade 15W-40

Vanellus Multigrade 15W-40 është një vaj motori nafte.

Për çfarë shërben?

Është i përshtatshëm për përdorim te mjetet tregtare më të vjetra dhe ato që operojnë në kushtet të lehta e deri në kushte të mesme pune; për motorët me aspirim natyror dhe turbo, si dhe për mjetet e pajisjet e rrugëve të vështira.
Vanellus Multigrade 15W-40 është miratuar nga prodhuesit për përdorim tek intervalet standarde të ndërrimit të vajit.

Specifikim Teknik

Specifikim Teknik

Vanellus Multigrade 15W-40 plotëson specifikimet e mëposhtme*.
 • ACEA E2
 • API CG-4
 • Mercedes Benz MB-Approval 228.1
 • MAN 271
 • Volvo VDS
Për rekomandime për një makinë të veçantë, lutemi të përdorni përzgjedhësin tonë të produktit.

*Gjithnjë konsultohuni me manualin e makinës suaj.

Specifikime të industrisë

Specifikimet e mëposhtme të ACEA:

 • ACEA E2 është për motorët e naftës me aspirim natyror dhe turbo, ciklet e rënda dhe kryesisht tek intervalet normalë të ndërrimit të vajit.
 • API CG-4 për motorët që plotësojnë standardet e emetimit 1994.

Specifikime të prodhuesit të kamionit

Gjithashtu kjo është miratuar krahas specifikimeve të prodhuesve të automjeteve të mëposhtme:

 • Mercedes Benz MB-Approval 228.1 për motorët e naftës dhe ata turbo diezel me aspirim natyror.
 • MAN 271 për mjetet më të vjetra që kërkojnë specifikime ACEA E2.
 • Volvo VDS për motorët Volvo që plotësojnë kërkesat e emetimit Euro 3, apo të mëparshme (ju lutemi, shihni buletinin teknik për aplikime të tjera).

Përfitimet

Përfitimet

Vanellus Multigrade 15W-40 ofron përfitimet e mëposhtme:

 • Vaj i gjithpërdorshëm për mjetet më të vjetra.
 • mbrojtja nga veshja dhe depozitimet - motorët janë të sigurt dhe reduktohet kostoja e mirëmbajtjes.