Vanellus Multigrade 20W-50

Vanellus Multigrade 20W-50 është një vaj motori nafte.

Për çfarë shërben?

Është i përshtatshëm për përdorim te mjetet tregtare më të vjetra dhe ato që operojnë në kushte të punës së lehtë ose në klima të nxehta. Po ashtu është i përshtatshëm për motorët me aspirim natyror dhe turbo te mjetet dhe pajisjet e rrugëve të vështira.
Vanellus Multigrade 20W-50 është i përshtatshëm për përdorim tek intervalet standarde të ndërrimit të vajit.

Specifikim Teknik

Specifikim Teknik

Vanellus Multigrade 20W-50 plotëson specifikimet e mëposhtme*.
  • ACEA E2
  • API CG-4
Për rekomandime për makinat e veçanta të tregtisë, lutemi të përdorni përzgjedhësin tonë të produktit.
*Gjithnjë konsultohuni me manualin e makinës suaj.

Specifikime të industrisë

Specifikimet e mëposhtme të ACEA:
  • ACEA E2 për motorët të naftës të punëve të rënda që kanë aspirim natyror dhe turbo, për ciklet e punës së rëndë dhe mesatare dhe kryesisht për intervalet normale të ndërrimit të vajit.
Specifikime të API:
  • API CG-4 për motorët që plotësojnë standardet e emetimit 1994.

Përfitimet

Përfitimet

Vanellus Multigrade 20W-50 ofron përfitimet e mëposhtme:
  • Vaj i gjithpërdorshëm për mjete më të vjetra në klima më të nxehta.
  • mbrojtja nga veshja dhe depozitimet - motorët janë të sigurt dhe reduktohet kostot e mirëmbajtjes.