• Albania
  • Deklarata e Privatësisë

Deklarata e Privatësisë

Informacion mbi organizimin tonë dhe faqen e internetit

BP është e përkushtuar për të mbrojtur privatësinë tuaj. Ne e lëshojmë këtë Deklaratë Privatësie për t’ju informuar mbi llojet e informacionit që ne marrim nga ju online dhe mbi mënyrën se si e përdorim këtë informacion. Kjo faqe interneti funksionon sipas ligjeve të Anglisë. Gjykatat e Anglisë do të kenë juridiksionin ekskluziv për çdo mosmarrëveshje të krijuar gjatë përdorimit të kësaj faqeje.

Faqja e internetit bp.com (http://www.bp.com) është pronë e BP p.l.c. 1 St James's Square, London. SW1Y 4PD. Regjistruar në MB: 102498

Deklarata e privatësisë është në fuqi që prej 2006

Marrja e informacionit personal

Ne përpiqemi të mbledhim të dhëna personale për ju vetëm me dijeninë dhe pranimin tuaj. Të dhënat personale janë informacione që bëjnë të mundur identifikimin e një individi të caktuar siç janë emrat, adresat, adresat e emailit dhe numrat e telefonit (“Informacioni Personal”). Nëse përgjatë lundrimit tuaj në këtë faqe interneti, porosisni produkte apo shërbime, merrni pjesë në një kompeticion, apo dorëzoni informacione të tjera tek ne, ju mund të na jepni Informacion Personal.

Përdorimi i informacionit personal

Nëse zgjidhni të na jepni Informacion Personal, ai do të përdoret që t’ju ofrojmë informacion, produkte, apo shërbime që kërkoni, ose që ne mendojmë se ju interesojnë, për t’ju komunikuar këtë qëllim, apo qëllime të tjetra që i keni deklaruar në kohën kur janë mbledhur të dhënat të cilat janë subjekt i preferencave të treguara nga ju në atë kohë.

Për shembull, nëse ju abonoheni për një buletin informativ, ne do të marrim dhe do të përdorim adresën tuaj të emailit dhe detaje të tjera të kontaktit vetëm për t’ju dërguar buletinin informativ, ose nëse kemi kërkuar dhe ju keni pranuar përdorimin e të dhënave tuaja nga ana jonë për qëllime marketingu, apo të tjera dhe kur kërkohet një tarifë e pagueshme për një shërbim apo produkt, ne përdorim gjithashtu informacionin tuaj për qëllimet e faturimit dhe marrjes së pagesës.

Ruajtja e të dhënave

DTë dhënat do të mbahen për aq kohë sa regjistrimi juaj është aktiv për qëllime të kontaktimit tuaj në mënyrë efikase, pas kësaj kohe ajo do të depersonalizohet dhe do të jetë e paidentifikueshme. Ne nuk mbledhim asnjë informacion shtesë për ju, përveç atij të theksuar më sipër.

Si mbahet i saktë dhe i përditësuar informacioni juaj personal?

Ne ju sigurojmë se Informacioni juaj Personal mbahet i sigurt dhe i përditësuar në çdo kohë. Megjithatë, mund t’i bëjmë ndryshime Informacionit tuaj Personal vetëm nëse ju na njoftoni. Është përgjegjësia juaj të na vini në dijeni në çdo kohë nëse ka pasaktësi apo ndryshime tek Informacioni Personal. Ju lutemi, të na njoftoni tek Webassure@bp.com ose postoni në adresën e mëposhtme: BP.com Team, Chertsey Road, Sunbury Upon Thames, Middlesex, TW16 7LN nëse ka ndryshime, apo pasaktësi në Informacionin tuaj Personal të dhënë prej jush me informacion të mjaftueshëm për t’ju identifikuar, në mënyrë që çdo ndryshim i duhur të kryhet.

Siguria

Ne ju sigurojmë që Informacionet Personale të dhëna mbahen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret e aplikueshme për ruajtjen e të dhënave. Ne marrim masa të posaçme sigurie për të ndaluar hyrjet e paautorizuara, përdorimin e papërshtatshëm, apo nxjerrjen, modifikimin e paautorizuar, shkatërrimin e paligjshëm, ose humbjen aksidentale të Informacionit Personal. Megjithatë, tani ne nuk ua japim vizitorëve të faqes sonë të internetit opsionin për të përdorur një metodë transmetimi të sigurt për të dërguar Informacion Personal.

Nxjerrjet dhe transferimi ndërkombëtar i informacionit tuaj personal

BP nuk shet dhe as nuk ua transmeton Informacionin tuaj Personal palëve të treta për tregtim produktesh dhe shërbimesh. Megjithatë, ne mund të përcjellim, apo të lejojmë kompani të tjera brenda Grupit BP dhe/ose organizatave të palës së tretë që të kenë të drejtë hyrjeje tek Informacioni Personal pasi ato kryejnë përpunim të dhënash, ose shërbime IT për ne, ose na ndihmojnë me ofrimin e mallrave, shërbimeve, apo informacionin që ju kërkoni.

Meqenëse BP operon në mbarë botën, kjo do të thotë se nuk mund të transferojmë të dhënat tuaja në shtetet e tjerë, përfshirë shtetet jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (EEA). Megjithatë, në të gjitha rrethanat, ne do të marrim hapa për të siguruar se Informacioni juaj Personal ka të njëjtin nivel sigurie sikurse brenda EEA-së ku mbahet i sigurt dhe përdoret vetëm në përputhje me udhëzimet tona dhe për qëllime të cilat ne jua kemi treguar në çastin e mbledhjes së të dhënave. Ne nuk do të përcjellim informacionin personal delikat jashtë EEA-së pa miratimin tuaj të posaçëm.

Gjithashtu zotërojmë të drejtën për të nxjerrë Informacionin tuaj Personal me kërkesë të ligjit, ose kur besojmë që kjo nxjerrje informacioni është e nevojshme për të mbrojtur të dhënat tona dhe/ose për t’iu përmbajtur akteve juridike, urdhrit të gjykatës, apo proceseve ligjore që na shërbejnë. Për sa është përmendur më lart, ne nuk ia përcjellim detajet tuaja asnjë pale të tretë pa marrë paraprakisht pëlqimin tuaj.

Marketingu i drejtpërdrejtë

Ne do t’ju dërgojmë vetëm materiale marketingu për produktet dhe shërbimet që mendojmë se ju interesojnë, nëse ju keni treguar se dëshironi të merrni të tilla materiale. Nëse ju nuk dëshironi më që të merrni këto materiale marketingu, ju lutemi të na kontaktoni në çdo kohë tek Webassure@bp.com ose duke postuar në adresën e mëposhtme: BP.com Team, Chertsey Road, Sunbury Upon Thames, Middlesex, TW16 7LN, për të zbatuar të drejtat tuaja për t’u çregjistruar.

Meqenëse BP operon në mbarë botën, informacioni që ju dorëzoni mund të transferohet jashtë shtetit të origjinës te kompani të tjera të grupit BP. Kjo dhe të gjitha transferimet e tjera do të mbeten të sigurta dhe nën kontrollin tonë.

Dhënia e të dhënave tuaja është vullnetare, por e nevojshme nëse dëshironi të përfitoni nga shërbimi i Përllogaritjes së energjisë që ofron BP. Nëse do të keni ndonjë pyetje lidhur me përdorimin nga ana jonë e të dhënave tuaja, apo privatësinë e të dhënave, ose dëshironi të çregjistroheni nga marrja e emaileve, ju lutemi të na kontaktoni në bpenergylab@bp.com.

Informacioni i trafikut të faqes dhe dokumentet “cookies”

Serverat e ndodhur brenda BP-së dhe të hostuar nga palë të treta jashtë Zonës Ekonomike Evropiane automatikisht japin të dhëna për vizitën tuaj te faqja jonë bazuar te adresa juaj IP. Ky informacion nuk ju identifikon si një individ, por identifikon kompjuterin ose pajisjet e tjera që ju përdorni për t’u futur në faqen e internetit. Informacioni që ne mbledhim përdoret për të parë se ku është përdorur faqja e internetit në botë për të siguruar mbulimin dhe për të analizuar nivelin e klikimit, gjë që na ndihmon të kuptojmë përdorimin e faqes. Ne nuk lidhim informacionin e regjistruar automatikisht në këto mënyra me Informacionin Personal për individë specifikë.

DGjatë vizitës suaj në faqen tonë të internetit ne automatikisht mund të shkarkojmë dokumente të shkurtër teksti në formën e “cookies” në kompjuterin tuaj. Këto dokumente na lejojnë t’ju ofrojmë një përvojë më të mirë online duke aktivizuar faqen që të dijë se ju na keni vizituar më parë dhe në disa raste që të mbajë shënim preferencat në mënyrë që të personalizojë vizitën tuaj. Cookies gjithashtu na ndihmojnë për të analizuar profilin e vizitorëve tanë. Ato nuk identifikojnë përdoruesin individualisht, por vetëm kompjuterin që është përdorur për të parë faqen. Këto mund të jenë cookies të përkohshëm të cilët fshihen kur ju mbyllni programin e internetit dhe/ose cookies të përhershëm që mbeten në kompjuterin tuaj për një periudhë të gjatë kohe.

Ne përdorim cookies për dy arsye: për të na ndihmuar të gjurmojmë trajektoret e përdorimit në mënyrë që të përmirësojmë dhe menaxhojmë faqet tona

për të regjistruar preferencat në mënyrë që të personalizojmë vizitën tuaj.

Në këtë faqe interneti përdoren katër lloje cookies.

Ju përsëri mund ta përdorni shumicën e kësaj faqeje duke çaktivizuar cookies. Për të ndaluar vendosjen e cookies në pajisjen tuaj terminale, referojuni programit tuaj navigues në internet.

Në pak raste, bllokimi i cookies mund të reduktojë funksionimin e disa faqeve të internetit, ose të ndalojë hyrjen në to, në varësi të opsioneve të zgjedhura nga ju te programi i navigimit në internet.

Për informacion të mëtejshëm vizitoni www.aboutcookies.org. Ky link ju çon në një tjetër faqe interneti që hapet në një dritare të re. BP nuk është përgjegjëse për përmbajtjen e faqes së internetit www.aboutcookies.org.

E drejta juaj për të kundërshtuar dhe si të hyni në informacionin tuaj personal

Nëse keni ndonjë pyetje lidhur me deklaratën e pirvatësisë së grupeve BP apo për të dhënat personale që mbajmë për ju, ose nëse dëshironi të ndryshoni detajet që mbajmë për ju, ju lutemi të na dërgoni email në Webassure@bp.com duke përdorur këtë link, ose nëpërmjet postës në adresën e mëposhtme: BP.com Team, Chertsey Road, Sunbury Upon Thames, Middlesex, TW16 7LN

Ndryshime të kësaj deklarate privatësie

Ne rezervojmë të drejtën të modifikojmë këtë deklaratë privatësie herë pas here. Nëse bëjmë ndryshime materiali të kësaj deklarate, ju njoftojmë këtu, përmes emailit, ose nëpërmjet një njoftimi në faqen tonë të parë. Vazhdimi i përdorimit të kësaj deklarate privatësie nga ana juaj pasi këto ndryshime janë kryer, tregon pranimin tuaj të ndryshimeve.

Hyperlinks

Kjo faqe interneti mund t’u sigurojë linke faqeve të palës së tretë për lehtësimin tuaj dhe për informacion. Ne nuk vërtetojmë ose bëjmë përfaqësime për faqet e internetit të palës së tretë. Deklarata e privatësisë së Grupit BP nuk merr përsipër të mbulojë të dhënat personale që zgjidhni t’u jepni palëve të treta që nuk kanë lidhje me ne, dhe ne ju inkurajojmë të rishihni deklaratën e privatësisë të çdo faqeje interneti të palës së tretë përpara dorëzimit të informacionit tuaj personal në këto faqe.