O nama

Ukratko
Radimo ili prodajemo svoje proizvode u više od 80 zemalja, zapošljavamo preko 80.000 ljudi i dnevno proizvodimo preko 3 miliona barela nafte. Kroz naša dva glavna segmenta rada, Upstream i Downstream, mi pronalazimo, razvijamo i proizvodimo osnovne izvore energije i pretvaramo ih u proizvode koji su potrebni ljudima.

U brendove kompanije BP spadaju i drugi. 

Naše vrednosti
Naše vrednosti koje se tiču bezbednosti, poštovanja, izvrsnosti, hrabrosti i rada u jednom timu, izričito su usklađene sa kodeksom ponašanja kompanije BP i primenjuju se na odgovorne akcije potrebne za naš svakodnevni rad. Naše vrednosti predstavljaju kvalitet i akcije koje želimo da vidimo u kompaniji BP, vode nas kroz naše poslovanje i odlukama koje donosimo. 

BP + Aral kartica za gorivo 
Kartice za gorivo su u ponudi kompanije BP od 1997. godine i pružaju savršeno rešenje za optimizaciju troškova, bezbednost, kvalitet goriva i dostupnost benzinskih pumpi. Naša ponuda kartica za međunarodne transportne kompanije može da zadovolji sve vaše potrebe na putu - pregledajte našu veb lokaciju da biste saznali više o kontroli troškova, mrežnoj pokrivenosti, carinskim uslugama i uslugama putarine i stručnosti u vezi sa gorivom. Čak i u zemljama gde kompanija BP nema benzinske pumpe pod svojim brendom, možemo da vam pružimo brojne mogućnosti za dopunjavanje goriva zahvaljujući partnerstvu sa kompanijom ROUTEX i potrebnu podršku preko naših ovlašćenih agenata za BP + Aral kartice.