Bolja kontrola troškova

Pratite transakcije sa vaših kartica. Sprečite prevaru. 
Sa BP PLUS karticom savršeno znate kako je korišćena vaša kartica, a i jednostavno je - zahvaljujući vašem nalogu na Internetu i autorizacijom svake transakcije na Internetu.  

• Svaka kupovina karticom je proverena protiv snimljenih šablona potrošnje
• Pregledajte i preuzmite podatke o fakturisanim i nefakturisanim transakcijama (u roku od 48 sati) 
• Potpuna kontrola opcija kupovine karticom
• Upozorenja/zaustavljanje transakcija koje ne zadovoljavaju vaše izabrane kriterijume