Bezbednost BP kartica za gorivo

Bezbednije i pouzdanije transakcije su zagarantovane PIN kodom vozača potpunom autorizacijom na mreži i proaktivnim timom za borbu protiv prevare.

Uz BP PLUS karticu vaša vozila su bezbednija: 
• BP PLUS kartica je jedina kartica za gorivo sa šifrom vozača - tačno znate ko je i kada koristio, jer radi jedino uz kombinaciju PIN koda i šifre vozača. 
• Autorizacija na mreži kroz sve mreže - svaka transakcija se proverava u realnom vremenu. 
• Proaktivan tim za borbu protiv prevare - provera validnosti kartice kako bi se smanjio rizik od kopija i falsifikovanih kartica, provera brzine, provera prelaska dnevnog ograničenja kartice. 
• Nalog na mreži - možete pratiti svaku transakciju sa kartice, podesiti ograničenja potrošnje kao i dozvoljene grupe proizvoda za kupovinu svakom karticom ili grupom kartica i zahtevati da vam budu dostavljena upozorenja kada vaši kriterijumi prekoračeni
• Brzo i lako blokiranje kartice u slučaju sumnjive transakcije. 
Čak, ROUTEX benzinske pumpe za kamione su strateški locirane duž glavih putnih koridora, tako da vaši kamioni ne moraju da skreću sa rute kako bi dopunili gorivo.