Bezbednost BP kartica za gorivo

Bezbednije i pouzdanije transakcije su zagarantovane PIN kodom vozača potpunom autorizacijom na mreži i proaktivnim timom za borbu protiv prevare.

Uz BP + Aral karticu vaša vozila su bezbednija:
  • BP + Aral kartica je jedina kartica za gorivo sa šifrom vozača - tačno znate ko je i kada koristio, jer radi jedino uz kombinaciju PIN koda i šifre vozača.
  • Autorizacija na mreži kroz sve mreže - svaka transakcija se proverava u realnom vremenu.
  • Proaktivan tim za borbu protiv prevare - provera validnosti kartice kako bi se smanjio rizik od kopija i falsifikovanih kartica, provera brzine, provera prelaska dnevnog ograničenja kartice.
  • Nalog na mreži - možete pratiti svaku transakciju sa kartice, podesiti ograničenja potrošnje kao i dozvoljene grupe proizvoda za kupovinu svakom karticom ili grupom kartica i zahtevati da vam budu dostavljena upozorenja kada vaši kriterijumi prekoračeni
  • Brzo i lako blokiranje kartice u slučaju sumnjive transakcije. Čak, ROUTEX benzinske pumpe za kamione su strateški locirane duž glavih putnih koridora, tako da vaši kamioni ne moraju da skreću sa rute kako bi dopunili gorivo.