Usluge na mreži (pristup kartici preko interneta)

Vaš nalog na Internetu

Uz BP + Aral karticu dobijate nalog na Internetu, gde možete:
  • Upravljati svojim karticama - poručivati, otkazivati, menjati PIN kod za pojedinačnu karticu ili grupu kartica.
  • Pregledati i preuzimati transakcije - trenutne i arhivirane račune, generisati izveštaje.
  • Koristiti oglasnu tablu - pregledati cene goriva širom Evrope, isplanirati svoje putovanje i čak poslati tekstualne poruke.
  • Koristiti izveštaje o BP kartici - pregledati jedan ili više dostupnih izveštaja, nadgledati potrošnju goriva, korišćenje kartice, vreme transakcija i ostalo.
  • Koristiti Kontrolor BP kartice - podesiti ograničenja na vašim karticama i primati obaveštenja kada vaši postavljeni kriterijumi nisu zadovoljeni.
  • Usluge putarine i dodatnih usluga dok ste na putu - pristupite svim dostupnim informacijama o proizvodima i zakonskim regulativama za celu Evropu, nadgledajte i zahtevajte nove usluge na Internetu.