Pitanja i odgovori

I. Pregled kartica

Kako da poručim novu karticu?

Ukoliko još uvek niste korisnik kompanije BP, popunite obrazac, pošaljite e-poruku na e-adresu BPPLUSEAST@bp.com ili pozovite ovlašćenog agenta za BP + Aral karticu

Šta znače kodovi proizvoda za kartice?

60: Dizel + AdBlue petrol + putarine
61: 60 + preostala goriva 
62: 61 + maziva 
63: 62 + sve vrste goriva, maziva, pranje šoferšajbne, automatsko i ručno pranje vozila, usisavanje vozila
64: sve vrste goriva, maziva, pranje šoferšajbne, automatsko i ručno pranje vozila, usisavanje vozila, proizvodi i servisiranje vozila 
65: svi proizvodi i usluge dostupne na benzinskim pumpama (u Poljskoj: izuzev alkohola). 

II. Kontrola potrošnje

Kako mogu da uštedim novac uz BP + Aral karticu?

Postoji mnogo načina za uštedu uz BP + Aral karticu, na primer, kontrolišete kako se koristi svaka pojedinačna kartica (nalog na Internetu sa detaljima svake transakcije, podešavanje ograničenja kartice i dozvoljene kupovine), centar za autorizaciju na Internetu, tim stručnjaka za borbu protiv prevare, PIN kod kartice i šifra vozača; ušteda na ljudskoj snazi - jednostavno izdavanje računa na ime kompanije BP, povraćaj PDV-a - unapređen protok novca, svime što vam je potrebno na putu upravlja se pomoću jedne kartice (putarine, takse za tunele, popravke, pranje vozila, parking, plaćanje novčanih kazni), pojednostavljeno upravljanje.

PIN kod

Kako mogu da odaberem PIN kod za svoju karticu?

PIN kód si buď môžete vybrať sami pri objednaní karty, alebo PIN číslo dostanete bežnou poštou. 

Da li treba da poručim novu karticu ukoliko zaboravim PIN kod?

Nie. O PIN kód, ktorý ste zabudli, môžete požiadať svojho zástupcu BP + Aral alebo priamo prostredníctvom on-line účtu v časti Zablokovať/Zmeniť PIN kód.

Dobili smo karticu, ali bez PIN koda. Zašto?

Ak ste si vybrali PIN kód sami, nepošleme vám ho poštou. 
Ďalšími dôvodmi môže byť: zdržanie na pošte (ak svoj PIN kód nedostanete v priebehu niekoľkých dní, obráťte sa na autorizovaného zástupcu spoločnosti BP alebo priamo na spoločnosť BP, ak svojho zástupcu nemáte); spoločnosť BP kartu vymenila na základe odfaxovaného formulára – v tomto prípade bude PIN kód rovnaký ako v prípade starej karty. 

Šta će se dogoditi ukoliko ukucam pogrešan PIN kod na pumpi?

Keď trikrát po sebe použijete nesprávny PIN kód, karta sa na 24 hodín automaticky zablokuje. Po tomto čase budete môcť kartu opäť používať. 

Na koji način funkcioniše PIN kod?

Na zvýšenie bezpečnosti ponúkame dve možnosti – PIN kód karty alebo štvorčíselný kód pre vodiča a PIN kód pre vodiča. 
Ak sa rozhodnete pre poslednú možnosť, každý vodič dostane vlastný kód a jedinečný PIN kód – oba kódy sa musia používať spolu, ak má byť transakcia prijatá. Vodič môže použiť akúkoľvek kartu, ale karta bude fungovať len vtedy, ak vodič použije správnu kombináciu svojho kódu a PIN kódu danej karty. 

Pred objednaním karty nás nezabudnite informovať, že chcete používať kód pre vodiča aj PIN kód. 

On-line služby + správa kariet

Čo mám spraviť so starou kartou po jej výmene?

Starú kartu by ste mali zničiť rozstrihnutím, aby ste porušili magnetický prúžok. 

Platnosť našich kariet v blízkej budúcnosti uplynie – ako prebieha ich výmena?

Platnosť vašej karty trvá do konca mesiaca, ktorý je na nej uvedený. Pred dátumom konca platnosti dostanete nové karty, ktorých dátum platnosti uplynie o 2 roky alebo v deň, ktorý stanovil váš správca vozového parku či lízingová spoločnosť. 
Tri mesiace pred koncom platnosti pre vás pripravíme vaše karty na výmenu a tie karty, ktoré ste nepoužili v priebehu troch mesiacov pred týmto dátumom, nevytvoríme. V rámci svojho on-line účtu môžete kedykoľvek zmeniť to, či sa má vytvoriť daná karta – 3 mesiace pred dátumom konca platnosti uvidíte úplný zoznam kariet s ich stavom, ktorý môžete zmeniť. Ak nepoužívate on-line účet, môžete sa obrátiť na svojho zástupcu BP + Aral.

Zariadenie na čítanie kariet na čerpacej stanici nedokázalo načítať moju kartu. Prečo?

Najčastejšou príčinou je poškodenie alebo znečistenie magnetického prúžka. Ak problém pretrváva, vymeňte kartu. 

Čo znamená, že karta bola zablokovaná.

Znamená to, že jej číslo sa dostalo na čiernu listinu pre čerpacie stanice BP, Aral, Statoil, AGIP a OMV. Kartu nemožno použiť na žiadnu transakciu – bude zamietnutá. 

Čo znamená, že karta bola zrušená?

Znamená to, že karta bola v našom systéme inaktivovaná, stále sa však môže používať (a to až 8 týždňov od jej zrušenia). 

Zmena adresy spoločnosti.

Ak vaša spoločnosť zmenila adresu, obráťte sa na svojho autorizovaného zástupcu BP. 
Ak nemáte zástupcu, pošlite oznámenie s informáciami o novej adrese spoločnosti – a to na e-mailovú adresu 
 karty@bp.com alebo faxom: + 48 12 619 14 44. 

Ak sa okrem korešpondenčnej adresy zmení aj vaša fakturačná adresa, mali by ste uviesť aj právny doklad potvrdzujúci zmenu, aby bolo možné opraviť tento údaj v našom systéme. 

Kde nájdem ceny paliva?

Ceny paliva sa aktualizujú každý týždeň a sú uvedené v rámci informačnej tabule. 

Fakturácia/financie

Dostali sme faktúru od spoločnosti B2Mobility GmbH. Prečo nie od spoločnosti BP?

Dohoda o službách pre zákazníkov má 3 zmluvné strany – zákazníka, BP a spoločnosť B2Mobility GmbH, ktorá koná ako sprostredkovateľ medzi partnermi dohody Routex (BP, Aral, Statoil, OMV, Agip). Sídlo B2Mobility GmbH sa nachádza v meste Sunbury v Spojenom kráľovstve, spoločnosť B2Mobility GmbH je však registrovaná ako platca DPH aj Poľsku. Spoločnosť vydáva faktúry za transakcie, ktoré sa uskutočnili mimo staníc BP. Keďže BP nie je predajca produktov ani služieb na partnerských staniciach, nemôže ani vydávať faktúry. Spoločnosť BP je súčasne podľa dohody naďalej jediným veriteľom zákazníka. Inak povedané, máte dve zmluvné strany, ale len jedného veriteľa* . 

*V závislosti od krajiny sa môžu uplatňovať iné riešenia.

Prečo sme dostali viacero faktúr namiesto jednej?

V prípade, ak ste kartu BP + Aral nepoužili len na stanici BP, ale aj na partnerských staniciach, dostanete viac než jednu faktúru. Spoločnosť B2Mobility GmbH vydá faktúry podľa krajiny a meny, v ktorej sa uskutočnila transakcia. Podľa druhu služby môžete dostať samostatné faktúry aj za transakcie z tej istej krajiny, napr. v Poľsku budú samostatné faktúry vystavené za súkromné a štátne diaľnice. Súvisí to s DPH za odlišné služby.

Čo je súhrnná faktúra priložená k faktúram?

Súhrnná faktúra 1 (nota obciążeniowa) je dokument, na ktorom sú uvedené čísla všetkých faktúr a celková suma na úhradu spoločnosti BP (v PLN). Okrem toho dostanete aj súhrnnú faktúru 2 so všetkými splatnými sumami uvedenými v EUR. 

Existuje ešte ďalší dokument, účtovný doklad (nota księgowa ) – dokument, na ktorom nie je uvedená DPH, napríklad za použitie štátom vlastnenej diaľnice alebo z krajiny, v ktorej B2Mobility GmbH nie je registrovaná ako platca dane.

Ak sa dátum na faktúre od B2Mobility GmbH líši od dátumu na faktúre od BP, ktorý dátum je záväzný?

Dátum platby sa počíta odo dňa uvedeného na súhrnnej faktúre 2. 

Prečo na faktúre od B2Mobility GmbH nie je uvedené žiadne evidenčné číslo vozidla?

Nie je možné, aby na faktúre nebolo uvedené evidenčné číslo, ak bola karta vydaná pre vozidlo. Na faktúre od BP sa evidenčné číslo nachádza priamo pod číslom karty a na faktúre od B2Mobility GmbH na rovnakom riadku ako číslo karty, ale až na jeho konci. Ak bola karta vydaná na držiteľa karty a nie na vozidlo, nebude k nej pridelené evidenčné číslo. Preto pri objednávaní svojich kariet venujte pozornosť tomuto výberu.

Ako často sa vydávajú faktúry?

Podľa cyklov stanovených v dohode. 

Chýba nám jedna z faktúr. Čo máme robiť?

Obráťte sa na svojho autorizovaného zástupcu BP. 
Ak nemáte zástupcu, informujte o chýbajúcej faktúre spoločnosť BP prostredníctvom e-mailu alebo faxu (karty@bp.com nalebo fax: + 48 12 619 14 44): uveďte svoje číslo zákazníka, číslo chýbajúcej faktúry a dátum vystavenia faktúry. Ak nemáte k dispozícii žiaden z týchto údajov, uveďte presnú sumu uvedenú na faktúre a dátum, keď bola táto suma odpísaná z vášho účtu. Kópiu faktúry dostanete poštou. Môžete si tiež prezrieť svoj on-line archív faktúr. 

Vyžadujete finančné zabezpečenie?

Po každej žiadosti o úverový limit sa vykonáva analýza úverovej schopnosti spoločnosti, a to na základe: finančných údajov, ratingu rizika krajiny, kritérií odvetvia, platobnej morálky atď. Toto hodnotenie kreditného rizika môže viesť k žiadosti o finančné zabezpečenie. 

III. Sieť pokrytia

Na ktorých čerpacích staniciach je možné použiť kartu BP + Aral?

Všetky stanice, ktoré patria do aliancie ROUTEX, kartu akceptujú. Poznáte ich podľa loga ROUTEX: 
Partnermi v rámci aliancie sú: BP/Aral, Eni, OMV, STATOIL. V súčasnosti kartu akceptuje približne 18 000 staníc v 31 európskych krajinách, z nich 7 500 je špeciálne vybavených pre potreby nákladných vozidiel a kamiónov. S cieľom lepšie zaisťovať vaše potreby sme tiež podpísali dohody o prijímaní s poskytovateľmi mimo siete Routex (napr. so spoločnosťou AVIA vo Francúzsku, G&V v Belgicku, TEXACO v Holandsku, Belgicku a Luxembursku). 

Môžem použiť kartu BP na staniciach Texaco?

Spoločnosť BP má so spoločnosťou Texaco dohodu o vzájomnom uznávaní, čo znamená, že kartu BP + Aral môžete použiť na vybraných staniciach Texaco v Holandsku, Belgicku a Luxembursku. Miesta, kde je kartu možné použiť, ľahko spoznáte podľa loga ROUTEX.

Môžem použiť kartu BP na staniciach G&V?

Spoločnosť BP má so spoločnosťou G&V dohodu o vzájomnom uznávaní, čo znamená, že kartu BP + Aral môžete použiť na vybraných staniciach tejto spoločnosti v Belgicku.

IV. Mýtne a cestné služby

Ako získam pomoc, keď sa mi pokazí nákladné vozidlo?

Spoločnosť BP uzatvorila partnerstvo s európskym špecialistom na profesionálnu pomoc v oblasti automobilov – spoločnosťou TAI, členom asistenčnej skupiny AXA – na poskytovanie najlepšej poruchovej a odťahovacej služby na trhu našim zákazníkom.
Medzi služby, ktoré poskytuje spoločnosť TAI (Truck Assistance International), patrí:

 • profesionálna pomoc pri poruchách – k dispozícii non-stop, pričom telefonické hovory sa vedú vo vašom vlastnom jazyku;
 • úplná technická pomoc – od opráv na mieste po poskytnutie náhradného vozidla a odťahovacích služieb;
 • autoservis;
 • opravy a výmena pneumatík;
 • úhrada pokút;
 • bezpečné parkovanie kamiónov – prístup na 304 lokalít v 9 európskych krajinách (Belgicko, Švajčiarsko, Česká republika, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Poľsko).

Bezplatné európske číslo spoločnosti TAI: 00800 27 37 47 57

Na úhradu mýtnych poplatkov v Európe používam vašu palubnú jednotku. Nefunguje – prečo?

Príčinou môže byť:
 • Nesprávna inštalácia palubnej jednotky
 • Vybitá batéria palubnej jednotky
 • Neaktivovaná alebo blokovaná karta
Čo môžete urobiť:
 1. Použite iný pruh alebo bránu na platenie mýtneho
 2. Ak to nepomôže, pridržte palubnú jednotku v strede čelného skla (ak je to možné), alebo sa obráťte na pracovníkov v danom mieste na vykonanie ručného výberu mýtneho prostredníctvom čiarového kódu na zadnej strane vašej palubnej jednotky (ak je to možné)
 3. Zavolajte autorizovanému zástupcovi alebo na zákaznícky servis spoločnosti BP + Aral, aby záležitosť prešetrili.

Brána alebo terminál na výber mýtneho neprijímajú moju kartu – prečo?

Príčinou môže byť:
 • Príslušné zariadenie karty neprijíma, skontrolujte, či sa na prijímacom termináli nachádza logo ROUTEX
 • Technické problémy s terminálom
 • Karta môže byť poškodená alebo zablokovaná
Čo môžete urobiť:
 1. Použite iný terminál, a ak stále nefunguje, použite iný prostriedok na úhradu platby a poznamenajte si dátum, čas a presné miesto odmietnutia
 2. Vyskúšajte kartu na inom mieste na výber mýtneho alebo u iného prevádzkovateľa
 3. Zavolajte autorizovanému zástupcovi alebo na zákaznícky servis spoločnosti BP + Aral, aby danú záležitosť prešetrili.

V mojej faktúre sa stále vyskytujú mýtne transakcie, hoci som svoju zmluvu o výbere mýta ukončil – prečo?

Príčinou môže byť:
 • Nevykonalo sa vrátenie skriniek systému na výber mýtneho
 • Oneskorené vyúčtovanie transakcií za poskytovanie služieb na cestách (občas môže dôjsť k oneskoreniu až 90 dní)
Čo môžete urobiť:
 1. Vráťte všetky príslušné skrinky systému na výber mýtneho
 2. Skontrolujte dátum transakcie na vašej faktúre
 3. Zavolajte autorizovanému zástupcovi alebo na zákaznícky servis spoločnosti BP + Aral, aby danú záležitosť prešetrili.

Ako získam svoje palubné jednotky po objednaní? Budú mi zaslané alebo si ich musím vyzdvihnúť?

Závisí to od konkrétneho výrobku a subjektu na výber mýtneho. Palubné jednotky TIS-PL, Liber-T, Via-T, ViaVerde, Telepass a Autopass sa obvykle zasielajú na vami zvolenú dodaciu adresu (poštou). Jednotky ViaToll, Skytoll, Premid a Go-Box je zvyčajne nutné si vyzdvihnúť na výdajnom mieste.
Čo môžete urobiť:
 1. Nahliadnite do svojich registračných dokumentov alebo navštívte webovú stránku spoločnosti BP s názvom Služby na cestách (z vášho online účtu)
 2. Skontrolujte, či vám neprišiel e-mail s informáciami o dodaní alebo vyzdvihnutí skriniek
 3. Zavolajte autorizovanému zástupcovi alebo na zákaznícky servis spoločnosti BP + Aral, aby danú záležitosť prešetrili.

Kde nájdem cenu konkrétneho produktu na úhradu mýtneho?

Budú platiť ceny uvedené v cenníku, ktorý zverejnil akýkoľvek subjekt na výber mýtneho. Ďalšie cenové položky nájdete v cenníku služieb na cestách od spoločnosti BP zverejnenom na vašom online účte. V prípade ďalších otázok sa obráťte na autorizovaného zástupcu/službu zákazníkom spoločnosti BP + Aral.

Chcem prestať používať palubné jednotky, čo mám robiť?

Závisí to od konkrétneho výrobku a subjektu na výber mýtneho. Palubné jednotky systémov TIS-PL, Liber-T, Via-T, ViaVerde, Telepass a Autopass sa obvykle musia vrátiť miestnemu zákazníckemu servisu. Jednotky ViaToll, Skytoll, Premid a Go-Box bude nutné vrátiť na výdajné miesto.
Čo môžete urobiť:
 1. Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti BP Služby na cestách (z vášho online účtu)
 2. Informujte o tom autorizovaného zástupcu alebo zákaznícky servis spoločnosti BP + Aral.
 3. Odosielané palubné jednotky sa musia nachádzať v odtienených distribučných vrecúškach – prípadne ich zabaľte do hliníkovej fólie, aby sa zabránilo chybným transakciám.

Musím niečo urobiť, keď sa platnosť mojej karty čoskoro skončí?

Vaša palubná jednotka bude obvykle signalizovať uplynutie platnosti súvisiacej palivovej karty červeným svetelným signálom a prípadne zvukovými signálmi potvrdzujúcimi chybu. 

Čo môžete urobiť:

Obráťte sa na najbližšie miesto výberu mýtneho alebo predajné miesto, kde vám poskytnú alternatívny prostriedok na úhradu platby, aby ste sa vyhli pokutám. 
Ak ste dostali náhradnú kartu, nie je potrebné žiadne ďalšie opatrenie, pretože údaje sa automaticky potvrdia akémukoľvek subjektu na výber mýtneho. V prípade akýchkoľvek chýb alebo problémov sa obráťte na zákaznícky servis a navštívte najbližšie miesto výberu mýtneho alebo predajné miesto, kde vám poskytnú dočasný alternatívny prostriedok na úhradu platby, aby ste sa vyhli pokutám. 

Prečo moja faktúra BP + Aral zahŕňa transakcie, ktoré sa týkajú starších fakturačných období?

Transakcie súvisiace s poskytovaním služieb na cestách môžu na rozdiel od transakcií týkajúcich sa pohonných hmôt trvať dlhšie, a to vzhľadom na rozšírené zmluvné a procesné vzťahy. Navyše niektoré subjekty na výber mýta poskytujú fakturačné údaje iba v mesačných intervaloch.

Existujú ďalšie služby, ktoré môžem využiť so svojou kartou BP + Aral?

Áno, existujú. Kartu BP + Aral môžete použiť na bezhotovostnú úhradu hlavných európskych diaľničných poplatkov a mýta za použitie mostov a tunelov. V rámci našich služieb ponúkame aj vrátenie DPH, špecializované nástroje pre podávanie hlásení a iné služby.

V. Odbornosť v oblasti palív

Ako sa nafta BP Diesel líši od bežnej nafty?

Jej jedinečné zloženie chráni motory proti tvorbe škodlivých usadenín a pomáha zachovávať účinnosť motora, výkonnosť a výkonové požiadavky na emisie. Palivo BP Diesel, prísne testované na širokom rade ťažkých nákladných vozidiel, pomáha vašim vozidlám tráviť menej času v autoservise a viac času s menším množstvom paliva na cestách (v súčasnosti k dispozícii v Rakúsku, Nemecku a Spojenom kráľovstve, čoskoro pribudnú ďalšie krajiny). 

VI. Služby zákazníkom

Na koho sa mám obrátiť v prípade otázok alebo pochybností týkajúcich sa ponuky alebo služieb?

Vaším prvotným kontaktom je autorizovaný zástupca BP + Aral vo vašej krajine. Veľa informácií sa nachádza aj na webovej lokalite bpplus, z ktorej máte prístup k svojmu online účtu. Nájdete tam aj kontaktné informácie týkajúce sa zástupcu a kontaktný formulár pre kanceláriu BP. Ak nemáte zástupcu, môžete poslať aj e-mail na adresu karty@bp.com alebo zavolať na telefónne číslo +48 12 619 14 47.

VII. Vrátenie DPH

Ako mi môže BP pomôcť pri vrátení dane?

Spoločnosť BP uzatvorila partnerstvo s európskymi špecialistami na vrátenie dane, spoločnosť ATS, aby vám mohla ponúknuť možnosti týkajúce sa vracania DPH, ktoré vyhovujú vašim potrebám. Vrátenie dane je to, čomu sa ATS venuje, tvorí jadro ich podnikania a nejde o žiaden doplnok k iným službám, ktoré poskytujú. Náš partner sa stará o všetky administratívne úlohy, takže vy nemusíte vynaložiť žiadne úsilie, ani nemusíte mať žiadne znalosti. 

Aká je cena za vrátenie DPH s pomocou BP?

Neexistuje žiadna pevná cena. Jediným výdavkom je percentuálny podiel z vrátenej dane, ktorý je na trhu veľmi konkurencieschopný, a ktorý sa účtuje bez ohľadu na to, či získavate náhradu v súvislosti s faktúrou BP alebo s faktúrou tretej strany.