Najčešća pitanja o BP gorivima sa ACTIVE tehnologijom

P1: Da li je prljavština zaista problem?

Naši naučnici su detaljno proučili problem i konsultovali stotine industrijskih izvora, uključujući istraživačku literaturu, pretragu patenata i servisne biltene proizvođača. Čak i mikroskopski sitna prašina na komponentama motora koje su od vitalnog značaja može da ima veliki uticaj na performanse motora, povećavajući potrošnju goriva i smanjujući njegovu snagu. Prljavština može čak i da prouzrokuje potrebu za popravkom delova motora što iziskuje velike troškove. Najnoviji motori su posebno osetljivi na prašinu.

Uspostavljene su specijalizovane radne grupe u toj industriji kako bi se borile sa problemima u vezi sa prljavštinom u sistemima za ubrizgavanje goriva. BP učestvuje u mnogim takvim grupama i pomaže da se uspostave nove metode testiranje koje će se sa njima boriti. Pored toga, kompanija BP je nezavisno sarađivala sa inženjerskim konsultantskim firmama, proizvođačima kamiona i firmama koje sprovode testiranja kako bi razumela uticaj koji ima prljavština i razvila besprekorne testove radi pronalaženja i optimizacije rešenja.

P2: Kako nova BP goriva sa ACTIVE tehnologijom rade?

BP goriva dizajnirana su za rešavanje stvarnih problema do kojih može da dođe na tržištu. ACTIVE tehnologija je naziv koji smo dali inovativnoj formuli zasnovanoj na patentiranoj tehnologiji koja se sada nalazi u svim našim novim gorivima. Sadrži aktivne molekule koji počinju da rade čim startujete motor.  Ti aktivni molekuli bore se protiv prljavštine na motoru na dva različita načina:
  1. One UKLANJAJU prljavštinu tako što se za nju vezuju i skidaju je sa komponenti motora od vitalnog značaja. Prljavština se zatim bezopasno sagori u motoru.
  2. One SPREČAVAJU nagomilavanje prašine tako što se vezuju za čiste metalne površine u motoru i formiraju zaštitni sloj koji sprečava nakupljanje prašine na metalu.
Pored toga, BP dizel goriva sa ACTIVE tehnologijom posebno su formulisana sa dodatnim funkcijama kao što je agens za sprečavanje stvaranja pene koji podstiče bržu i jednostavniju dopunu goriva.

P3: Da li su ta nova goriva dostupna na svim BP prodajnim mestima u Evropi?

Nova BP goriva sa ACTIVE tehnologijom dostupna su na većini BP prodajnih mesta u Evropi. U Nemačkoj se BP goriva sa ACTIVE tehnologijom nazivaju Aral Anti-Schmutz Formel. U Ujedinjenom Kraljevstvu, ACTIVE tehnologija dostupna je samo u Ultimate gorivima.

P4: Ušteda goriva od 912 litara po kamionu godišnje koju spominjete; kako ste je izračunali?

Izmerili smo potrošnju kod kamiona sa zaprljanim injektorima za gorivo u toku mešavine gradske vožnje, terenske vožnje i vožnje na autoputu. Zatim smo ponovili testiranje sa čistim injektorima. U ovim testovima, izmereno povećanje potrošnje goriva kod prljavih u odnosu na čiste injektore iznosi prosečno između 3,8% i 3,1%. 

Zatim smo izračunali količinu goriva koja bi bila potrebna za vožnju uobičajene kilometraže po Evropi za teretne kamione (ukupna težina vučnog voza preko 16 t); pretpostavljena kilometraža je 80.000 km. Razlika između potrošnje kod zaprljanih i čistih injektora, tj. potencijalna godišnja ušteda goriva po kamionu je do 912 litara 

Ponavljanjem izračunavanja za kamione manje nosivosti (ukupna težina vučnog voza od 3,5 t do 7,5 t) koje pokriva 50.000 km godišnje dobija se potencijalna prosečna godišnja ušteda goriva do 340 litara.

P5: Koje su prednosti korišćenja BP dizel goriva sa ACTIVE tehnologijom kod automobila?

Kod automobila, naša najbolja obična goriva sa ACTIVE tehnologijom sada pomažu u uklanjanju prljavštine sa motora i štite od njenog nakupljanja, čime vam pomažu da svoje vozilo duže koristite.

P6: Šta ta nova goriva predstavljaju kada je emisija izduvnih gasova u pitanju? Koje su prednosti novih BP goriva sa ACTIVE tehnologijom po životnu sredinu?

Postoje dve kategorije emisije izduvnih gasova kod vozila, regulisane emisije i emisije CO2. Odgovornost proizvođača vozila je da vozila koja prodaje budu usklađena sa standardima za emisiju izduvnih gasova. Nova BP goriva sa ACTIVE tehnologijom mogu da smanje količinu goriva koja je potrebna za putovanje i time omoguće vozaču da smanji emisiju CO2 u toku tog putovanja. Ako ne potrošite puno goriva u toku putovanja, emisija izduvnih gasova se smanji.

P7: Tvrdite da prljavi injektori povećavaju potrošnju goriva kod kamiona za do 3,8%; koje ste testove obavili da biste dobili taj broj?

Izmerili smo potrošnju goriva kod velikog broja kamiona sa prljavim injektorima za gorivo. Zatim smo ponovili testiranje sa čistim injektorima. To nam je omogućilo da uporedimo količinu goriva upotrebljenu za vožnju ciklusa sa prljavim injektorima u odnosu na vožnju sa čistim injektorima. U tim testovima, razlika – ili povećanje potrošnje goriva zbog prljavih injektora – je bila u proseku između 3,8% i 3,1%.

P8: Koje kamione ste koristili prilikom testiranja?

Analizirali smo evropsko tržište kamiona i odabrali vozila koja su ključni predstavnici za svoju klasu kada je reč o masi i emisiji štetnih gasova.

P9: Da li postoji nezavisan izvor koji može da potvrdi rezultate vaših testova?

Kompanija BP poverila je testiranje svih kamiona nezavisnoj Evropskoj kompaniji koja poseduje ispravno kalibrisanu opremu za testiranje koja je odgovarajuća za procenu potrošnje goriva. Obe poseduju sertifikat ISO 9001:2008 (za sisteme kvaliteta) i ISO 14001:2004 (za sisteme životne sredine). Obe kompanije imaju osoblje koje je stručno za testiranje motora i vozila i pružaju rigorozno kontrolisane podatke velikom broju klijenata uključujući proizvođače originalnih delova, zakonodavna tela, akademske institucije i vozače.

P10: Kako mogu da dokažem vaše tvrdnje na svom voznom parku kamiona? Koje ste parametre koristili?

Nova BP goriva sa ACTIVE tehnologijom rezultat su 5 godina provedenih u testiranju i razvoju proizvoda.  U tom periodu su naši naučnici obavljali zaista rigorozna testiranja naših novih goriva na motorima i vozilima od malih gradskih automobila do teretnih kamiona. Stojimo iza svih svojih tvrdnji koje se tiču novih BP goriva sa ACTIVE tehnologijom. Međutim, stvarne prednosti variraju i najbolji rezultati se generalno postižu dugotrajnom upotrebom. 

Kada je u pitanju ušteda goriva, naravno da je važno biti svestan toga da brojni faktori utiču na potrošnju, uključujući stanje u kom se vozilo nalazi, stil vožnje, uslovi na putu i maksimalna nosivost vozila između ostalog. Zbog toga je veoma teško izolovati samo jednu promenljivu u toku svakodnevnog korišćenja, a tačno merenje prednosti kod voznog parka zahteva odgovarajuća testiranja uz statističku analizu rezultata. Zbog toga je naše testiranje potrošnje goriva obavljeno u specijalizovanim nezavisnim institutima uz korišćenje dinamometra za kamione kako bi se verno dočarali uslovi prilikom testiranja vozila sa prljavim i čistim injektorima. 

Nova BP goriva samo su deo naše kombinovane ponude za kamione za smanjivanje troškova održavanja.

P11: Kako BP bezbednosne funkcije mogu da mi pomognu da bolje kontrolišem svoje troškove?

BP bezbednosne funkcije štite vas od krađe zahvaljujući autorizaciji transakcija za gorivo koje se vrše 100% na mreži i neprekidno aktivnom procesu otkrivanja prevare. Možete biti sigurni da će se pokušaji prevare efikasno otkriti i da ćemo vas o tome obavestiti. U BP i Aral stanicama takođe se pridržavamo veoma strogih procedura provere za kartice i registracione brojeve vozila. To vam omogućava da kontrolišete troškove svog voznog parka i da eliminišete nepravilno korišćenje kao što je sipanje goriva u vozila za koja ne postoji ovlašćenje. Pošto su sve naše stanice povezane na mreži, moguće je reagovati brzo i, na primer, po potrebi blokirati karticu.

P12: Kako vaš softver za upravljanje voznim parkom (BP FleetExpert) može da mi pomogne da bolje kontrolišem svoje troškove?

BP FleetExpert pruža efikasnu kontrolu celog voznog parka i potpun uvid u potrošnju goriva, emisiju CO2 na putu i sve tehničke podatke koji su potrebni za efikasno upravljanje voznim parkom. Ovo identifikovanje potencijalnih ušteda čini jednostavnim.

BP FleetExpert prikuplja na jednom mestu podatke iz svih naloga , kombinuje potrošnju goriva sa troškovima ad-hok popravki, lizinga, osiguranja, putarina i svih drugih troškova. Kao rezultat toga, možete jednostavno i transparentno da upravljate troškovima u vezi sa vođenjem kompanije, što olakšava donošenje poslovnih odluka.

P13: Kako vaše telematsko rešenje (BP FleetMove) može da mi pomogne da bolje kontrolišem svoje troškove?

BP FleetMove je sveobuhvatno telematsko rešenje koje omogućava praćenje i nadzor radnog vremena vozača, izveštavanje o ključnim indikatorima performansi i efikasnu kontrolu troškova. 
Takođe omogućava potpunu integraciju sa širokim asortimanom rešenja za upravljanje koje koriste autoprevozničke kompanije.
Tako što obučava vozače, BP FleetMove može da doprinese značajnom smanjenju troškova vođenja kompanije uz prosečnu uštedu goriva postignutu na testovima do 9%. *
*Jedan od vodećih nezavisnih tehnoloških centara za dizajniranje, testiranje i razvoj automobilskih i pogonskih sistema u Evropi obavio je seriju testova za merenje uštede goriva uz korišćenje režima „Driver Coach“ rešenja BP FleetMove. Testovi su sprovedeni uz pomoć vozača različitog nivoa iskustva u raznim saobraćajnim situacijama u gradskim i ruralnim područjima. Rezultati pokazuju da vozači kamiona mogu da postignu prosečnu uštedu goriva između 13,1% i 9,0% usled efikasnije vožnje uz opciju Driver Coach.