Spremite se za naplatu putarina u Nemačkoj 2018. godine i neka vaši kamioni i dalje budu na pravom putu.

Mi u BP-u uvek opipavamo puls zauzetih operatora flota, kako bismo im pomogli da savladaju buduće izazove. BP – vaš pružalac usluga na putu od poverenja.

2018. godine, Nemačku čekaju značajne promene u lokalnom tržištu naplate putarina. Postojeća mreža će biti proširena za još 40.000 kilometara, kako bi se pokrili svi magistralni putevi. Od 1. jula 2018. godine, mnoge kompanije koje trenutno besplatno koriste magistralne puteve, biće u obavezi da počnu sa plaćanjem putarine. Ovim promenama će se zahtevi za rezervacijama u Nemačkoj povećati, zajedno sa količinom vremena i truda koji je potrebno uložiti u korišćenje manuelnog sistema rezervacija.
Kao vaš partner od poverenja za putarine i usluge na putevima u Evropi, BP vam nudi prigodne usluge za plaćanje putarina, kako biste pojednostavili stvari i uštedeli vreme i novac. A kao naš korisnik, budite među prvima koji će iskoristiti prednosti naše odlične ponude. BP će vas informisati i pružiti vam podršku sa atraktivnom ponudom za predstojeće promene u naplati putarina u Nemačkoj, koje stupaju na snagu 1. jula 2018. godine.

Kao korisnik BP usluga plaćanja putarina, imaćete sledeće pogodnosti:

  • Automatska plaćanja putarina putem „On-board unit” (OBU) uređaja.
  • Fleksibilnost za vozače – nema više manuelnih rezervacija ili otkazivanja.
  • Sveobuhvatna ponuda usluga na putu.
  • Sva plaćanja putarina vašom BP karticom za gorivo navedena na jednoj fakturi.

Pogodnosti registracije unapred?

Nama je od velikog značaja da BP korisnici budu pripremljeni za promene u naplati putarina i da budu spremni da voze putevima u Nemačkoj. Upravo iz tog razloga, nudimo vam mogućnost da se regustrujete unapred. Pružićemo vam najnovije informacije o naplati putarina u Nemačkoj, kako bismo vam pomogli da se pripremite za predstojeće promene.
  • BP će vam pružiti najnovije informacije o naplati putarina u Nemačkoj.
  • Iskoristite pogodnosti naše ekspertize i pomozite nam da odgovorimo na vaše potrebe.
  • Budite pripremljeni za predstojeća proširenja u sistemu naplate putarina (npr. proširenja na magistralne puteve).
  • Osigurajte pravilno plaćanje putarina od prvog dana.
  • Jednostavno registrujte svoju flotu uz ekspertsku podršku.
Naši eksperti za putarine će vas kontaktirati, kako bismo definisali vaše specifične potrebe vezane za plaćanje putarina i kako bismo kreirali jedinstvenu ponudu za Nemačku i sve druge vaše destinacije i tranzitne zemlje.
Vaša flota je aktivna i u međunarodnom transportu unutar Evrope? Sa BP-om kao vašim profesionalnim partnerom za goriva i usluge na putu, imate pristup panevropskoj mreži benzinskih stanica i drugim važnim uslugama na putu i uslugama sa dodatnom vrednošću, za sva vaša putovanja širom Evrope.
Pored toga, sa predstojećom primenom „Evropskog elektronskog sistema naplate putarina” (EETS), bićete spremni za smanjivanje broja OBU uređaja u vašim kamionima.