1. Početna stranica
  2. Ko smo
  3. BP grupa ukratko

BP grupa ukratko

Mi smo globalna energetska kompanija sa velikim dometom širom svetskog energetskog sistema. Poslujemo u Evropi, Severnoj i Južnoj Americi, Australaziji, Aziji i Africi

BP u brojkama

Poslujemo u 78 zemalja širom sveta. Obezbeđujemo klijentima gorivo za transport, energiju za grejanje i svetlo, energiju za industriju, maziva za kretanje motora i petrohemijske proizvode koji se koriste za izradu svakodnevnih stvari, kao što su boje, odeća i ambalaža.

Broj zemalja u kojima poslujemo: 78
Broj zaposlenih: 73,000
Prihodi od prodaje i drugi poslovni prihodi: 299 milijardi dolara
Profit od osnovnih troškova zamene: 12,7 milijardi dolara
Ekvivalenti barela nafte proizvedeni dnevno: 3,7 miliona
Dokazane rezerve: 19.945 miliona barela ekvivalenata nafte
Pristup novim istraživanjima na 63.000 kvadratnih kilometara
Maloprodajnih lokacija: oko 18.700
Učinak rafinerija dnevno: 1,7 miliona barela
Proizvedene petrohemikalije: 11,9 miliona tona

Poslovni model

Od morskih dubina do pustinja, od naftnih platformi do maloprodaje, isporučujemo energetske proizvode i usluge ljudima širom sveta.

Naša strategija

Društvo zahteva rešenja za veću količinu energije, isporučenu na nove i bolje načine, kako bi se postiglo smanjenje emisije ugljen-dioksida u budućnosti. Naša strategija je osmišljena tako da ispuni ovaj dvostruki izazov. Kroz nove tehnologije, energija će se proizvoditi efikasnije i na nove načine, što će pomoći da se zadovolji očekivani porast tražnje. Naša strategija nam omogućava da budemo konkurentni u trenucima kada se cene, politika, tehnologija i želje klijenata ubrzano razvijaju.

Naša istorija

Naša istorija se zasniva na promenama – prelazak sa uglja na naftu, sa nafte na gas, sa kopna na okeane, a sada se krećemo ka novim mešavinama energetskih izvora i budućnosti sa smanjenom emisijom ugljen-dioksida