Acenta Modeli Tüzel Kişi Başvuru Formu

Tüzel kişiler için;

*
*
*
*

Tüzel kişiyi temsilen başvuran kişinin;

*
*
*
*
*
*
[+]
*
 Evet
 Hayır
 
*
 Evet
 Hayır
*
Ortak var ise (2 veya daha fazla ortak olması durumunda, en az iki ortağın adı/soyadı ve T.C Kimlik No bilgileri verilmelidir.)
 
 
 
 
*
 Evet
 Hayır
*
 Evet
 Hayır