• Turkey
  • Bilgi Güvenliği ve Kalite Politikası

Bilgi Güvenliği ve Kalite Politikası

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BP, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile kurumun ve paydaşlarının bilgi ve bilgi varlıklarını korumayı hedefler. BP Yönetimi, bu hedefe ulaşmak amacıyla Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması, uygulanması, işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları kullanacağını taahhüt eder.

“Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin, ISO 27001 standardına uygun olarak işletilmesi, itibarımızın korunması ve işimizin başarısının devamlılığının sağlanmasına destek olmaktadır.

KALİTE POLİTİKASI

Enerji sektöründe aktif faaliyette bulunan BP Türkiye Petrolleri A.Ş. olarak müşteri memnuniyetini ve kaliteyi ön planda tutarak çalışırız. Ürün ve hizmetlerimizin süreklilik arz eden kalitesini korumak ve iyileştirmek için ISO 9001 standardı doğrultusunda “Kalite Yönetim Sistemi” kurulmuştur. Kaliteyi, ekip çalışmasının ve kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak kabul ederiz. Bu amaç ve hedeflerimize en kısa sürede ulaşabilmek için kaynakları en etkin ve ekonomik biçimde kullanırız.