Güney Gaz Koridoru Projesi

BP olarak, %25 ortağı ve ana işletmecisi olduğumuz Şah Deniz 2. Faz sahasından yılda 16 milyar metreküp gaz üretilmesi ve bu gazın 6 milyar metreküpünün Türkiye’ye, 10 milyar metreküpünün de Türkiye üzerinden transit geçerek Avrupa pazarlarına satılması planlanmaktadır.

  • Şah Deniz, Hazar Denizinin Azerbaycan kısmında bulunan dev bir doğal gaz sahasıdır
  • BP, Şah Deniz 2 Doğalgaz Projesinde, yedi farklı şirketten oluşan bir konsorsiyumun %28,8 ortağı ve sahanın ana işletmecisidir.
  • Şah Deniz sahasının 1. Faz projesinden 2007 yılından beri yılda 6.6 milyar metreküp gaz Türkiye ‘ye satılmaktadır.
  • Azerbaycan ve Türkiye arasında Şah Deniz Faz 2 gazının satışı ve transit geçişleri konusunda Ekim 2011 yılında anlaşmalar imzalanarak geliştirme çalışmaları başlamıştır. Bu sahadan çıkartılacak doğalgazın, 2017 yılından itibaren hem Türkiye’ye, hem de Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına satılması planlanmaktadır.
  • Şah Deniz Faz 2 sahasında yılda 16 milyar metreküp gaz üretilmesi ve bu gazın 6 milyar metreküpünün Türkiye’ye, 10 milyar metreküpünün de Türkiye üzerinden transit geçerek Avrupa pazarlarına satılması planlanmaktadır.
  • BP, Şah Deniz Faz 2 gazının Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına taşınacağı TANAP Boru Hattı Projesinde %12, TAP Boru Hattı Projesinde ise %20’lik bir paya sahiptir.