BP Logo Hikayesi

1909 yılında kurulan BP, ilk yıllarda Anglo-Persian Oil Company olarak biliniyordu. Bu nedenle, şirket kurulduğu ilk yıllarda tüm dünyada kısaca “APOC” olarak tanınıyordu. 

BP markasının çatısı altında tasarlanan reklâmlar, ilk olarak motorlu araç yakıtı olan "Motor Spirit" varillerinin üzerinde yer almıştı. 1924 yılında şirketin tankerlerinin üzerinde BP Spirit markasının reklâmının yapılmasına karar verildi. 

Şirket logolarında ulusal bayrak renklerini kullanmak, 1920’li yıllarda petrol şirketleri arasında oldukça yaygın görülen bir teknikti. Bu nedenle, BP için hazırlanan reklâm afişlerinde İngiliz Bayrağı’nın merkezinde yer alan BP harfleri dikkat çekiyordu. O dönem hazırlanan afişlerin geri kalan kısmında ise kırmızı, beyaz ve mavi renkleri kullanılmıştı. Bu teknik, ayrıca emaye tabaklar üzerinde de uygulanmış ve tabakların üzerinde bayrakla aynı renklerde bir mühür resmi yer almıştı. İlk yayınlanan reklâm afişlerinin çoğunda bu mührün daha küçük boyutları benzin pompalarının üzerinde sarkar şekilde görüldü. Bu mühür, afişlerde İngiliz Bayrağı'nın üzerinde yer alarak bir nevi “onay mührü" algısı yaratmıştı. 

Uzun bir süredir BP ile ilişkilendirilen kalkan biçimindeki logo ise ilk defa 1924 yılında yayınlanan reklamlarda kullanıldı. O yıllarda kalite garantisi üzerine odaklanmış kampanyanın bir parçası olarak hazırlanan bu logo üzerinde reklam metni ve BP harfleri kullanılmıştı. 
Aradan birkaç sene geçtikten sonra, 1929 yılında kalkan şeklindeki logonun kullanıldığı başka bir reklâm kampanyası düzenlendi. Bu sefer zırh içerisinde yalnızca BP harfleri yer almıştı. Renk konusunda standart bir kullanım yoktu. Reklâmlarda sarı, yeşil ve maviyi de içeren çeşitli renklerde BP harfleri yer almıştı. 

Dünya çapında kullanılabilecek standart bir logo tasarlanmasına ilişkin ilk girişim ise 1931 yılında gerçekleşti. Tasarlanan bu logoda bir kalkan içerisinde “B.P” harfleri yer alıyordu. İran’a özgü renklerden sarı ve yeşil ile biraz da kırmızı renk kullanıldı. Ancak bu standardın uygulanması pek başarılı olmadı ve BP’ye bağlı birçok şirket bu renkleri kullanmadı. 1940’lı yılların sonuna gelindiğinde renkleri standartlaştırma konusunda başka bir büyük girişimde bulunuldu. BP’ye bağlı tüm kuruluşlar yeşil üzerinde sarı rengi kullanmaya başladı. 

1959 yılında şirketin 50’inci kuruluş yıldönümüyle aynı tarihe denk gelecek şekilde bir Yeni İmaj Kampanyası (New Look Campaign) düzenlendi. Bu çerçevede logonun dikkat çekmesi için daha açık bir yeşil kullanıldı. 

Bir sonraki önemli tasarım değişikliği, yeni logonun 1 Şubat 1989 tarihinde resmi olarak lanse edilmesiyle yapıldı. Yeni görünümlü kalkan ve standart renkler dünya çapında uygulanmaya kondu.

Son şeklini almış olduğuna karar verilen kalkan şeklindeki logonun bu hali Haziran 2000'e kullanıldı. Bu tarihte ise halen günümüzde kullanılmakta olan Helios logosu bir önceki logonun yerini aldı. 

“Helios”un adı ile anılan yeni logo, şirketin tüm dünyada sunduğu, petrol ve doğalgazdan güneş enerjisine kadar bütün enerji çeşitlerinin dinamiğini yansıtmak hedefiyle oluşturuldu. 

Eski BP logolarının yerini, yeşil, beyaz ve sarının bir araya geldiği, enerji dolu bir güneş ışığını temsil eden yepyeni bir sembol aldı. Antik Yunan Güneş Tanrısı “Helios”un adı ile anılan yeni logo, şirketin tüm dünyada günde 10 milyon kişiye sunduğu, petrol ve doğalgazdan güneş enerjisine kadar bütün enerji çeşitlerinin dinamiğini yansıtmak hedefiyle yaratıldı.