Marka Değerleri

Her gün 6 kıtada, 100'den fazla ülkede modern dünyanın ihtiyacı olan enerjiyi sağlıyoruz

Hergün 6 kıtada, 100'den fazla ülkede, 100.000'den fazla çalışanımızla, modern dünyanın ihtiyacı olan enerjiyi sağlıyor, ürünlerimizle müşterilerimizin hareket edebilme, ısınma ve aydınlanma gereksinimlerini karşılıyor ve sosyal sorumluluk anlayışımız doğrultusunda, içinde bulunduğumuz toplumların sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunuyoruz.
 
Çevreye olan duyarlılığımızı simgeleyen yeşil, çözüme yönelik çabalarımızı ifade eden yenilikçi, daima daha iyiye erişme arzumuzu anlatan ilerici ve küresel standardlar belirleme özelliğimizi yansıtan performans odaklı marka değerlerimiz yeni fikirler geliştirmemiz, uygulamamız ve böylece doğanın içindeki enerjiyi yaşama katmamız yolunda bize ışık tutuyor. 

Tüm faaliyetlerimizi, etik değerler, dürüstlüğe dayalı ilişkiler, herkese eşit ve saygılı davranış, karşılıklı fayda yaratma ve insanlığın gelişimine katkı sağlama gibi markamızı farklı kılan prensipler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. İşlerimizi sağlık, emniyet ve çevre ilkelerimize bağlı kalarak, insana, çevreye zarar vermeden ve kazaya neden olmadan sürdürmeyi amaçlıyoruz.