Küresel Politikalarımız

"Petrolün ötesinde" olmak, mevcut faaliyetler çerçevesinde yeni ürün ve hizmetler geliştirmek kadar, yeni enerji kaynaklarının uzun vadeli bir perspektif içinde göz önüne alınması anlayışını da yansıtmaktadır.