İklim Değişikliği ve Emisyonlar

Enerji hidrokarbon tüketimi nedeniyle iklim değişikliği açısından, ve enerji olmadan kalkınma olamayacağı için de kalkınma açısından çok büyük önem arz ediyor.

1995’te Hindistan’ın günlük petrol tüketimi 1.5 milyon varilin çok az üzerindeydi. 2005’te ise bu rakam, 2.5 milyona çıktı. Artış aynı hızla devam edecek olursa, Hindistan’ın günlük petrol tüketiminin 2030’a kadar 5 milyon varilin üzerine çıkması bekleniyor. 

Ancak, nispi olarak bakıldığında ve kişi başı tüketim göz önünde bulundurulduğunda, ülkedeki enerji tüketimi hala çok düşük seviyelerde. Ortalama bir Hintli ortalama bir Amerikalının tükettiği enerjinin sadece yirmide birini tüketiyor. Hindistan ve Çin gibi ülkelerde, enerji tüketimi artmadan büyüme elde etmek mümkün değil. Ancak, endüstriyel ve toplumsal altyapıyı daha verimli hale getirmek amacıyla yeni teknolojiler kullanarak daha sürdürülebilir bir yöntem izlemek mümkün. 

Bizim görüşümüze göre, iş dünyasında asıl mesele şudur: Şirketler ve ülkeler bu yolda nasıl işbirliği yapabilir?

  • Enerji güvenliği – bir ülkenin kalkınma ve büyüme için ihtiyaç duyduğu enerjiye nasıl ulaşacağı;
  • Enerji verimliliği – enerjiden elde edilen faydaların nasıl herkese ulaştırılacağı;
  • İklim değişikliği