1. Ana Sayfa
  2. Basın merkezi
  3. Raporlar

Raporlar

Emeklilerimiz

 

Bu bölüm BP Petrolleri A.Ş. katılımsız emeklilik planına ilişkin aktüeryal varsayımların özet raporlarını emeklilerimizin bilgisine sunmak üzere hazırlanmıştır. Raporlar aktüeryal prensipler kapsamında varsayımlar ve değerlemeler içermekte olup, bunlar BP Petrolleri A.Ş. taahhütleri olarak yorumlanamaz. Çalışanların herhangi bir prim katkısı yapmadığı ve bir fonun da oluşturulmadığı planın uygulamasında 3 Temmuz 1996 tarihinde 202 Celse ile yürürlüğe konan “BP Petrolleri Anonim Şirketi Katılımsız Emeklilik Yardımı Yönetmeliği” düzenlemeleri geçerlidir.

 

Aktüeryal varsayımlar ve değerleme, 1 Mart 2009 tarih ve 27156 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmaktadır.

Global raporlar

bp Grup raporlarını online olarak okuyabilirsiniz.