1. Ana Sayfa
  2. Biz kimiz
  3. bp Grup'a bakış
  4. Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Faaliyetlere ilişkin sürdürülebilir yaklaşım, enerjiyi insanlar ve de gezegenimiz için yeniden tasarlamak şeklindeki amacımıza yansımıştır. Dünyanın sıfır emisyon seviyesine gelmesine ve insanların hayatlarını iyileştirmeye yardımcı olmak istiyoruz ve bu amacımıza emniyetli, odaklı, sorumlu, iyi yönetilen ve şeffaf bir kuruluş olarak ulaşabiliriz.
Sustainability Report 2018 – front cover

Sıfır emisyon amacımız

Amacımız, 2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte sıfır emisyonlu bir şirket olmak ve dünyanın da sıfır emisyona ulaşmasına yardımcı olmaktır.

 

Tamamı bize Paris hedefleriyle uyumlu bir yol çizen 10 hedef belirlemiş bulunuyoruz.

Sürdürülebilirlik çerçevemiz

Yeni sürdürülebilirlik çerçevemiz, stratejimizle insanlar ve gezegenimiz için enerjiyi yeniden tasarlamak şeklindeki amacımız arasında bağlantı kuruyor.

Bizimkisi gibi kurumların sürdürülebilirliği bütüncül bir şekilde değerlendirmesi ve gerek iklimle ve çevreyle ilişkili endişeleri gerekse toplumu etkileyen daha geniş kapsamlı bir dizi hususu ele alması gerekiyor.Zamanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve kaydedilen ilerlemeye ilişkin şeffaf yaklaşımla taahhütlerimize ve hedeflerimize bağlı kalmamız gerekiyor.

 

Yeni sürdürülebilirlik çerçevemiz bunu yapmamıza yardımcı oluyor. Bu çerçeve, sıfır emisyon amacımız ve çevresel ve sosyal hususlardaki daha geniş kapsamlı yaklaşımımızı da içeriyor. Ayrıca çalışmalarımızı ve kaynaklarımızı, en büyük farkı yaratabileceğimizi düşündüğümüz hususlara yoğunlaştırmamıza yardımcı oluyor.

İklim değişikliği ve enerji geçişi

Dünyanın karbon bütçesi sınırlı ve toplumun ihtiyaçları ve arzuları dolayısıyla hızla tükeniyor. Ancak dünyanın daha temiz enerjiye yönelik bu artan talebi karşılamasına yardımcı olacak beceriye ve iradeye sahibiz.
BP community school students
"Azalt, geliştir, tesis et" (RIC) şeklindeki çerçeve yaklaşımımız, düşük karbonlu bir geleceğe ulaşma yönündeki taahhüdümüzü destekleyerek bu taahhüde yön veriyor. Bu çerçeve kendi faaliyetlerimizde sera gazı emisyonlarını azaltmaya, müşterilerimizin emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olmak için ürünlerimizi geliştirmeye ve enerji geçişini destekleyen düşük karbonlu faaliyetler tesis etmeye odaklanıyor.

Emniyet

Hedeflerimiz sıfır kaza, insanlara sıfır zarar, çevreye sıfır zarardır.
Harvesting a crop for our biofuels products

Emniyet temel bir değerdir ve bp'de herkesi ilgilendiren bir husus olarak emniyetli ve sağlıklı bir iş yeri birinci önceliğimizdir. Emniyeti geliştirmek bizi daha verimli bir işletme haline getiriyor. 


Süreç emniyeti, kişisel emniyet, sağlık ve esenlik ve de güvenlik konularına odaklanıyoruz.

Toplum açısından değer

İnsanların sunduğumuz ürün ve hizmetler ve tüm dünyada yerel toplumlarda gösterdiğimiz varlık vasıtasıyla hayatlarını iyileştirmelerine yardımcı olmak istiyoruz.
Fishing boats at sea

Faaliyetlerimizin yerel toplumlar üzerinde net bir pozitif etki yaratabilmesi için tüm dünyada daha çok insana destek sunarak enerji geçişine katkıda bulunmak istiyoruz.

 

Sosyal ve çevresel etkilerimizi ve sahip olduğumuz fırsatları yönetmek için çok çalışıyoruz: 

 

  • Faaliyetlerimizin etkilerinin yönetimi için yerel topluluklarla etkileşimde bulunuyoruz.
  • Toplulukların faaliyetlerimizden faydalanma fırsatlarını belirlemek üzere onlarla birlikte çalışıyoruz.
  • Ekonomik kalkınmaya, eğitime, çevreye ve kültür ve sanatla etkileşime odaklanarak yerel inisiyatiflere yatırım yapıyoruz.

Çevre

İçinde faaliyet gösterdiğimiz çevreye saygı gösteriyoruz. Ayrıca geçimlerini sağlamak için bu çevreye ihtiyacı olan topluluklara da saygı gösteriyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde tüm çevresel ve sosyal duyarlılıkları anlamaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede,

  • Tüm olumsuz etkilerden kaçınıyor, bunları asgari düzeye indiriyor ve hafifletiyoruz.
  • Yerel çevreye ve geçimlerini sağlamak için bu çevreye ihtiyacı olan topluluklara saygı gösteriyoruz.

Çalışanlar

Çalışanlarımız, başarımızın en önemli unsurudur.
Amacımıza ulaşmak ve enerji geçiş sürecine öncülük etmek için motivasyonlu, kararlı ve çeşitli bir iş gücüne ihtiyaç duyuyoruz. Enerji dönüşümüne öncülük etmek için gereken düşünce, yaklaşım ve fikir çeşitliliğini ortaya koyan, çalışanların esenliğinin önemli olduğu ve farklılıklara değer verilen bir kültür inşa ediyoruz.

Etik

Güvenilen bir işletme olmak için dünya çapında faaliyet gösterdiğimiz her yerde tutarlı ve yüksek bir dizi etik standarda bağlı kalarak çalışmak zorundayız.
Davranış kurallarımıza, değerlerimize ve rüşvet ve yolsuzluk, tedarik zinciri standartları ve gelir şeffaflığı dahil olmak üzere etik işletmenin tüm yönleriyle ilgili politikalarımıza ve prosedürlerimize bağlı kalarak iş yapıyoruz.