1. Ana Sayfa
  2. Biz kimiz
  3. bp Grup'a bakış
  4. Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, stratejimizin temelini oluşturuyor. Paydaşlarımız, diğer bir ifadeyle toplum, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için daha geniş çapta değer yaratmanın faaliyetlerimizin uzun vadedeki gücünü ve değerini arttırmak için kilit önem taşıdığını düşünüyoruz.
Sustainability Report 2018 – front cover

Sıfır emisyon amacımız

Amacımız, 2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte sıfır emisyonlu bir şirket olmak ve dünyanın da sıfır emisyona ulaşmasına yardımcı olmaktır.

 

Tamamı bize Paris hedefleriyle uyumlu bir yol çizen 10 hedef belirlemiş bulunuyoruz.

Sürdürülebilirlik çerçevemiz

Sürdürülebilirlik çerçevemiz, stratejimizin temelini teşkil ediyor ve amacımızı uygulamaya koyuyor. Ayrıca en büyük farkı yaratabileceğimizi düşündüğümüz hususlara odaklanarak entegre bir yaklaşım benimsememizi sağlıyor.

Hedeflerimiz ve amaçlarımız

Odak noktalarımızın her biri için hedefler belirlemiş durumdayız:

  • 10 hedefimiz bp'yi sıfır emisyon seviyesine getirmekten ve dünyanın da bu noktaya ulaşmasına yardımcı olmaktan oluşuyor.
  • Gezegenimizi korumaya ilişkin 5 hedef
  • İnsanların hayatlarını iyileştirmeye ilişkin 5 hedef.

bp'yi 2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte sıfır emisyon seviyesine getirmek ve dünyanın da bu noktaya ulaşmasına yardımcı olmak için beş hedef belirledik.
Beş insan hedefimiz, temiz enerjiden, adil bir enerji geçişinden ve sürdürülebilir geçim kaynaklarından, insan haklarına saygıdan, daha fazla eşitlikten ve yüksek bir esenlik düzeyinden oluşuyor.


Sürdürülebilirlik çerçevemiz, faaliyet gösterdiğimiz ortamlarda olumlu bir fark yaratmaya odaklanıyor. Gezegenimizi koruma hedefimiz kapsamında biyoçeşitlilik, su yönetimi, karbon emisyonlarını azaltan ve ortadan kaldıran doğa odaklı çözümler, döngüsellik ve sürdürülebilir satınalma yer alıyor.

2020'nin öne çıkan gelişmeleri

1. hedef kapsamındaki 1. ve 2. seviye toplam emisyonlarımız 2019'da %16 oranında düşerek 54,4 MteCO2e'ye ve 2020'de 45,5 MteCO2e'ye ulaştı.
Daha az sayıda 1.seviye ve 2. seviye süreç emniyeti vakasıyla ve kaydedilebilir yaralanma sıklığında yaşanan düşüş ile 2019'a kıyasla emniyet performansmızıda artış meydana geldi.
Lightsource bp ile güneş enerjisi alanında büyümeye devam ettik.
Enerji sistemlerindeki dijital dönüşümümüzde ilerleme kaydetmek üzere Microsoft ile stratejik ortaklığımızı duyurduk.
Güncellenmiş bir ticaret ve insan hakları politikası yayınladık.
Biyoçeşitlilik üzerinde net bir pozitif etki yaratabilmek için yeni projeler gerçekleştirme hedefimizi de kapsayan yeni biyoçeşitlilik yaklaşımımızın duyurusunu yaptık.
Faaliyetlerimizde tükettiğimizden fazla temiz suyu yerine koymak suretiyle 2035 itibariyle su konusunda artıya geçmeye (su pozitif bir şirket olmaya) yönelik yeni bir hedef belirledik.