1. Ana Sayfa
  2. Biz kimiz
  3. bp Grup'a bakış
  4. Sürdürülebilirlik
  5. Gezegenimizi korumak

Gezegenimizi korumak

Sürdürülebilirlik çerçevemiz, faaliyet gösterdiğimiz ortamlarda olumlu bir fark yaratmaya odaklanıyor. Gezegenimizi koruma hedefimizin kapsamı dahilinde biyoçeşitlilik, su yönetimi, karbon emisyonlarını azaltan ve ortadan kaldıran doğa odaklı çözümler, döngüsellik ve sürdürülebilir satınalma yer alıyor.

Gezegenimizi korumak

Gezegenimizi korumak önem taşıyor. Biyoçeşitlilikteki düşüşün devam etmesi, çevredeki bozulma ve artan temiz su kıtlığı gerek esenliğimiz için gerekse gezegenimizde yaşayan canlı türlerinin çeşitliliği için ciddi derece tehlike arz ediyor.

 

Bu değişiklikler aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadeleyi zorlaştırarak ekosistemlerin karbonu atmosferden uzaklaştırma becerisini azaltabilir.

Gezegenimizin korunmasına yardımcı olmaya ilişkin 5 hedef

Gezegenimizin korunmasına yardımcı olmak için beş hedef belirlemiş bulunuyoruz. Hedefin kapsamı dahilinde biyoçeşitlilik, su yönetimi, karbon emisyonlarını azaltan ve ortadan kaldıran doğa odaklı çözümler, döngüsellik ve sürdürülebilir satınalma yer alıyor.

Hedef 16: Biyoçeşitliliği geliştirmek

16.Hedefimiz, faaliyette bulunduğumuz yerlerde biyoçeşitliliği geri kazanmayı, korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan eylemlerimiz vasıtasıyla olumlu bir etki yaratmaktan oluşuyor. 

 

Bu hedefe biyoçeşitlilik yaklaşımımızı uygulamaya koyarak ulaşacağız. Bunu yaparken 2022'den itibaren kapsam dahilindeki tüm yeni bp projelerinde net bir pozitif etki yaratmayı amaçlayan planların yer almasını bekliyoruz ve proje onayından itibaren beş yıl içinde eylemlerimizin %90'ını uygulamaya koymayı hedefliyoruz. Ayrıca önemli faaliyet alanlarımızda biyoçeşitliliği geliştirmeyi ve halihazırda yatırımlarımızın bulunduğu veya yatırımlarımızı arttırdığımız ülkelerde biyoçeşitliliğin geri kazanılmasını ve doğal kaynak projelerinin sürdürülebilir kullanımını desteklemeyi hedefliyoruz. 

 

Biyoçeşitlilik konusundaki faaliyetleri etkilemek ve toplu eylemleri desteklemek adına ortak girişimlerimiz de dahil olmak üzere başkalarıyla çalışmaya da devam edeceğiz.

Hedef 17: Su konusunda artıya geçmek

17.Hedefimiz, 2035 itibariyle su konusunda artıya geçmekten oluşuyor.


Faaliyetlerimizde tükettiğimizden fazla temiz suyu yerine koymayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için faaliyetlerimizde temiz su kullanımında daha verimli olacak, çıkış suyu yönetimi gerçekleştirecek ve su stresi sorunu yaşayan ve su tutma yönetimi yapılan faaliyet alanlarımızda temiz suyu yerine koymak için başkalarıyla işbirliğinde bulunacağız.

Hedef 18: Doğa odaklı çözümleri savunmak

18.Hedefimiz, doğa odaklı çözümleri savunmaktan ve sertifikalı doğal iklim çözümlerinin kullanılmasını sağlamaktan oluşuyor.


Operasyonlarımızda ve ticari faaliyetlerimizde, değer katmak ve insanlar ve gezegenle ilgili hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak için doğa odaklı çözümlerden yararlanmayı hedefliyoruz. Ayrıca dünyada ormanların tahribatının azaltılması, sıfır emisyon hedefine ulaşılması ve çevresel ve sosyal faydalar sağlanması için yardımcı olacak sertifikalı doğal iklim çözümleri odaklı ölçeklendirilebilir pazarların geliştirilmesini destekleyeceğiz.

Hedef 19: Döngüselliğin önündeki engelleri kaldırmak

19.Hedefimiz, döngüsellik vasıtasıyla yeni değer kaynaklarını ortaya çıkarmaktan oluşuyor.


Malzemeleri daha uzun süre kullanımda tutmayı ve yaşam döngüleri boyunca değerlerini korumalarını istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için kaynaklarımızı sorumlu bir şekilde kullanacak, tasarım, operasyon ve devreden çıkarma süreçlerimizde döngüsellik ilkelerini benimseyeceğiz ve bu çerçevede fırsat yakalamak için ortaklarla ve ortak girişimlerimizle çalışmayı hedefliyoruz.

Hedef 20: Sürdürülebilir satınalma

20.Hedefimiz, daha sürdürülebilir bir tedarik zinciri geliştirmekten oluşuyor.


Sürdürülebilir uygulamaları entegre etmek için önemli tedarikçilerimizle çalışırken sera gazı emisyonlarımızı azaltmaya ve satın aldıklarımızın döngüselliğini arttırmaya odaklanacağız.