1. Ana Sayfa
  2. Biz kimiz
  3. bp Grup'a bakış
  4. Sürdürülebilirlik
  5. İnsanların hayatlarını iyileştirmek

İnsanların hayatlarını iyileştirmek

Beş hedefimiz, temiz enerjiden, adil bir enerji geçişi ve sürdürülebilir geçim kaynaklarından, insan haklarına saygıdan, daha fazla eşitlikten ve yüksek bir esenlik düzeyinden oluşuyor. Bu hedefler, en büyük farkı bp'nin ne şekilde yaratabileceğine odaklanıyor.

İnsanların hayatlarını iyileştirmek

Sürdürülebilirlik amacımız vasıtasıyla insanların hayatlarını iyileştirmeye yardımcı olmak istiyoruz. Sağlık ve esenliğin, geçim kaynaklarını desteklemenin, insanlara saygı çerçevesinde davranmanın ve çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı arttırmanın öneminin bilincindeyiz. İnsanlarla ilgili 5 hedefimiz, güçlü bir sosyal etkiyi, risk yönetimi şartlarını ve faaliyet yönetim sistemimiz konusundaki rehberliği baz alıyor.

İnsanların hayatlarını iyileştirecek beş hedef:

Hedef 11: daha temiz enerji

11.Hedefimiz, 36 milyondan fazla kişiye fayda sağlamak için yeterli enerji üretmekten oluşuyor. 

 

2030 itibariyle,  temiz enerji sunmanın yollarını keşfetmek de dahil olmak üzere yaklaşık 36 milyon insanın elektrik ihtiyacını karşılayacak 50GW'lik yenilebilir enerji üretimi kapasitesi geliştirmiş olmayı amaçlıyoruz.

Hedef 12: adil dönüşüm

12 numaralı hedefimiz, insan haklarında ve eğitimde ilerleme sağlayan doğru bir enerji dönüşümünü desteklemekten oluşuyor. 

 

İnsana yakışır işlerin ve kaliteli işlerin yapıldığı ve yerel toplulukların geçim kaynaklarının desteklendiği adil enerji dönüşümü sürecinin önemini kabul eden Paris Sözleşmesini destekliyoruz. 

 

Adil enerji dönüşümü sürecini desteklemek için geçiş süreci esnasında insan haklarında ilerlemeyi desteklemek adına kilit önemli paydaşlarla ve diğer sektörlerle işbirliğinde bulunmayı amaçlıyoruz. Bu amacımıza öncelikli alanlarda adil dönüşüm planlarının geliştirilmesi ve iş gücünün sosyal açıdan kapsayıcı bir yaklaşım benimseyerek gelecekteki enerji sistemleri için beceri geliştirmesine yardımcı olunması yoluyla ulaşacağız. Karşılıklı güvene ve saygıya dayalı olarak yerel topluluklarla daha güçlü ilişkiler tesis etmeyi amaçlıyoruz ve çalıştığımız alanlarda sivil diyaloğu, şeffaflık artışını ve kapasite artışını destekleyeceğiz.

Hedef 13: Sürdürülebilir geçim kaynakları

13.Hedefimiz, 1 milyondan fazla kişinin sürdürülebilir geçim kaynakları tesis etmesine ve dayanıklılığı arttırmasına yardımcı olmaktan oluşuyor.


Çalıştığımız alanlarda dayanıklılıkta artış ve daha sürdürülebilir geçim kaynakları tesis etmeleri için toplulukları destekleyeceğiz. Sürdürülebilirlik amaçlarımızı desteklemek için sosyal yatırımımıza odaklanacağız. Bu aksiyonlar vasıtasıyla 1 milyondan fazla kişiye ulaşmayı amaçlıyoruz. Adil koşullarda yüksek kaliteli işler ile iş gücümüzü destekleyeceğiz.

Hedef 14: Daha fazla eşitlik

14.Hedefimiz, iş gücümüz ve müşterilerimiz için eşitlikte, çeşitlilikte ve kapsayıcılıkta artıştan ve tedarikçilerimize sağladığımız çeşitlilik giderlerini 1 milyar ABD Doları’na çıkarmaktan oluşuyor. 

 

İş gücümüzün ve müşterilerimizin eşitlikte artışı, diğer bir ifadeyle herkesin farklı ihtiyaçlarına ve durumlarına göre adil muameleyi deneyimlemesine ve bir yandan da bp "ekosistemindeki" ortaklarımızın aynı şeyi yapmasına yardımcı olmak istiyoruz. Bu amaca iş gücündeki çeşitliliği ve işyerindeki kapsayıcılığı arttırarak, müşteri deneyimlerini daha kapsayıcı hale getirerek ve aralarında kadınların ve yetersiz temsil edilen grupların veya azınlık gruplarının da bulunduğu çeşitli tedarikçilerimizden yapılan yıllık harcamalarımızı (tedarikçi çeşitliliği) 2025 itibariyle 1 milyar ABD Doları’na çıkararak ulaşacağız.

Hedef 15: Esenliği arttırmak

15.Hedefimiz, çalışanlarımızın, yüklenicilerin ve yerel toplulukların sağlığını ve esenliğini geliştirmekten oluşuyor.


Proaktif bir şekilde yenilikçi programlar, ortaklıklar ve teklifler vasıtasıyla fiziksel ve zihinsel sağlıklarını geliştirmek için onlara destek sunacağız.