1. Ana Sayfa
  2. Biz kimiz
  3. bp Grup'a bakış
  4. Sürdürülebilirlik
  5. Sıfır Emisyon Amacına Ulaşmak

Sıfır Emisyon Amacına Ulaşmak

bp'yi 2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte sıfır emisyon seviyesine getirmek ve dünyanın da bu noktaya ulaşmasına yardımcı olmak için beş hedef belirledik.

Sıfır Emisyon Amacına Ulaşmak

2020 Şubat ayında amacımızı, 2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte sıfır emisyonlu bir şirket olmak ve dünyanın da sıfır emisyona ulaşmasına yardımcı olmak şeklinde belirlemiş bulunuyoruz. Bu amacımız, beşi sıfır emisyonlu bir şirket olmamıza yardımcı olacak, beşi de dünyanın sıfır emisyon seviyesine ulaşmasına yardımcı olacak 10 hedefle destekleniyor. Bu hedeflerin hepsinin bir arada bize Paris hedefleriyle uyumlu bir yol çizdiğini düşünüyoruz.

“Dünyanın karbon bütçesi sınırlı ve hızla tükeniyor. Hızlı bir şekilde sıfır emisyona geçmemiz gerekiyor." Hepimiz güvenilir ve uygun fiyatlı enerji istiyoruz ama artık bunlar tek başına yeterli değil. Enerji aynı zamanda çevreyle daha dost olmalı. Bunu yapabilmek için dünyanın enerji sisteminin yeniden düzenlenmesi ve yeniden şekillendirilmesine trilyonlarca dolar harcanması gerekecek. Tam manasıyla enerjiyi yeniden tasarlamak gerekecek. Hiç şüphesiz bu zorlu bir süreç olacak; fakat aynı zamanda devasa bir fırsat da sunacak. bp'nin kendi üzerine düşeni yapması ve amacımıza hizmet etmesi için değişmek zorunda olduğumuzu ben ve hissedarlarımız net bir şekilde görebiliyoruz. Ve değişmek istiyoruz. Gerek dünya gerekse bp için atılması gereken doğru adım budur.Bernard Looneyİcra Kurulu Başkanı

Sıfır emisyonla ne kast ediyoruz?

Dünyanın sıfır emisyon düzeyine gelmesine yardımcı olmakla kast ettiğimiz, Paris Sözleşmesi Madde 4.1*'de açıklandığı şekilde insan kaynaklı emisyonlar ile sera gazı yutakları vasıtasıyla sera gazı emisyonlarının ortadan kaldırılması arasında bir denge sağlamaktır.

 

bp'nin 2050 itibariyle veya daha yakın bir tarihte sıfır emisyonlu bir şirket olmasından söz ederken bu durum yeni amacımız ve 1. ve 2. hedeflerimiz bağlamında aşağıdakiler arasında bir denge sağlamak anlamına geliyor:

 

  • faaliyetlerimizle ilişkili ilgili Kapsam 1 ve 2 emisyonları (1. hedef) veya bp'nin Rosneft hariç petrol ve gaz üretimindeki payı içinde karbonla ilişkili Kapsam 3 emisyonları (2. hedef)
  • örneğin karbon yakalama, kullanım ve depolama (CCUS) ve karasal karbon projeleri gibi sera gazı yutakları benzeri faaliyetlerden elde edilen ilgili azaltımın toplamı.

 

İklim değişikliği ve enerji geçişi

Dünyanın hızlı bir şekilde sıfır emisyona geçmesi gerekiyor. 2015 Paris Sözleşmesi’nin hedeflerine ulaşmak için toplumun toplu olarak kararlı eylemlerde bulunması gerekiyor. bp gibi sıfır emisyona geçiş süreci başlatan şirketlerin, enerji geçişinin sunduğu fırsatların kullanılması ve bu amaçlara ulaşılması açısından son derece önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz.

bp'yi sıfır emisyon seviyesine getirecek beş hedef:

Faaliyetlerimizdeki ve üretim süreçlerimizdeki karbonu önemli oranda azaltmayı ve düşük karbonlu yeni faaliyetler, ürünler ve hizmetler geliştirmeyi hedefliyoruz.


Bu amaç, yaklaşık 55 milyon tonu operasyonlarımızdan ve de 360 milyon tonu petrol ve gaz üretim faaliyetlerimizin üretim öncesi süreçlerinin karbon içeriğinden kaynaklanan yaklaşık 415 milyon ton emisyonu düşürmeye çalışmak anlamına gelecektir. Asıl önemli olansa, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz şekilde bu emisyonu mutlak surette sıfır emisyona düşürebilmektir. 2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte sattığımız ürünlerin karbon yoğunluğunu yarı yarıya azaltmayı da hedeflemekteyiz.

1

Sıfır emisyonlu operasyon

 

2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte mutlak surette tüm faaliyetlerimiz genelinde sıfır emisyona ulaşmak

2

Sıfır emisyonlu petrol ve gaz

 

2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte mutlak surette Upstream üretim süreçleri genelinde sıfır emisyona ulaşmak

3

Yoğunluğu yarı yarıya düşürmek

 

2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte sattığımız ürünlerin karbon yoğunluğunu %50 azaltmak

4

Metanı azaltmak

 

Tüm önemli petrol ve gaz işleme tesislerimize 2023 itibariyle ölçüm mekanizması eklemek, şeffaf raporlama ve de faaliyetlerimizin metan yoğunluğunu %50 oranında azaltmak

5

Yeni enerjilere ayrılmış daha fazla bütçe

 

Petrol ve gaz harici yatırımlarımızın oranını arttırmak

Dünyayı sıfır emisyon seviyesine getirmeye yardımcı olacak olan beş hedef

6

Savunuculuk

 

Kurumsal imaj reklamlarını durdurarak kaynakları yenilikçi iklim politikalarının aktif şekilde savunulmasına aktarmak

7

Çalışanlara teşvik sunmak

 

Liderlik ekiplerine ve 37.000 çalışana yönelik yıllık primlerdeki iklim unsurunu arttırarak hedeflerimize ulaşmaları ve sıfır emisyon hareketini desteklemeleri için teşvik sunmak

8

Derneklerle uyum sağlamak

 

Ticari derneklerle ilişkileri tekrar düzenlemek ve gerektiğinde derneklerden çıkmak

9

Şeffaflık alanında lider

 

Sektörümüzde şeffaflık açısından tanınmış bir lider haline gelmek – İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Çalışma Grubunun (TCFD) tavsiyelerini desteklemek ve bu tavsiyeleri hayata geçirmek için çalışmak

10

Temiz şehirler

 

Tüm dünyada ülkelerin, şehirlerin ve kurumların karbon sıfırlamasına yardımcı olacak özel bir ekip oluşturmak