1. Ana Sayfa
  2. Biz kimiz
  3. Enerjiyi yeniden tasarlamak

Enerjiyi yeniden tasarlamak

Düşük karbonlu faaliyetlere yapılan yatırımları artırarak, petrol ve gaz üretimini odaklı bir hale getirerek ve emisyon azaltımı hedefine doğru ilerleyerek 2030 itibariyle çok farklı bir enerji şirketi olmayı amaçlıyoruz. Yeni stratejimiz, #bpNetZero amacına ilerlerken yüksek performanslı bir on yılın başlangıcını temsil ediyor.

Faaliyetlerimizde dönüşüm gerçekleştirmek

Şubat ayında amacımızı, 2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte sıfır emisyon şirketi olmak ve dünyanın da sıfır emisyona ulaşmasına yardımcı olmak şeklinde belirledik.

 

Bu amaca ulaşabilmek için, on yıllık süreçte kaynak üretimine odaklanmış uluslararası bir petrol şirketinden müşterilere yönelik çözüm sunmaya odaklanmış entegre bir enerji şirketine geçiş sürecinde faaliyetlerimizi yeniden şekillendirecek olan yeni stratejimizi uygulamaya koyduk.

 

"Bu yeni stratejimizin sıfır emisyon amacımızın uygulamaya koyulması için tutarlı ve kapsamlı bir yaklaşım sunduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki on yıl, iklim değişikliği ile mücadelede son derece önemli olmakla beraber global enerji sistemlerinde gereken değişiklik, herkesin eyleme geçmesini gerektirecektir."
 

Bernard Looney, Eski İcra Kurulu Başkanı 

 

 

 

 

10 yıl içinde bp, aşağıdaki eylemlerde bulunarak farklı bir enerji şirketi olmayı amaçlamaktadır:

Düşük karbonlu faaliyet yatırımlarını, bugünkü yatırımlarımızın 10 katı olan yaklaşık yılda 5 milyar ABD Dolarına çıkartmak
 

Yaklaşık 50 gigawatt (GW) net yenilenebilir enerji üretim kapasitesi tesis etmek (halihazırda tesis ettiğimiz 2,5GW'nin 20 katı).
Hidrojen faaliyetlerini büyüterek bu segmenti ana pazar payının %10'u seviyesine çıkarmak ve biyoenerji alanında bugünkü 22.000 varil üretimi seviyesini artırarak günde 100.000'den fazla varil üretmek.

Tüm dünyada üç temel sektörle ve 10 ila 15 büyük şehirle enerji ortaklıkları kurmak
 

Müşteri etkileşimlerimizi iki katına, günde 20 milyona çıkarmak. Elektrikli araç şarj noktalarını bugünkü sayısı 7500'den 70.000'in üzerine çıkarmak.

Petrol ve gaz üretimimizi %40'tan fazla oranda azaltmak ve yeni ülkelerde arama faaliyetleri gerçekleştirmemek.
 

Kalite bakımından sektör lideri olmak, verimliliği artırmak ve değere odaklanmak.

Ayrıca sıfır emisyon amacımıza ulaşmak için adımları takip edeceğiz.

bp'nin operasyonlarının emisyonlarını 2030 itibariyle %30-35 oranında azaltacağız.

 

bp'nin petrol ve gaz üretimi faaliyetlerinin üretim öncesi süreçlerinde karbonla ilişkili emisyonlarını 2030 itibariyle %35-40 oranında azaltacağız.

 

bp'nin satışını yaptığı ürünlerin karbon yoğunluğunu 2030 itibariyle %15'ten fazla azaltacağız.

Stratejimiz – amacımızı uygulamaya koymak

Hedefimiz ve enerji sistemlerinin ve değişen müşteri taleplerinin geleceğine ilişkin düşüncelerimiz ışığında şekillendirdiğimiz stratejimiz, değeri artırmak için üç faaliyet odağını ve üç özel farklılaştırma kaynağını temel almaktadır.

 

"Bu nedenle bp, önümüzdeki yıllarda düşük karbonlu enerji faaliyetlerimizi önemli oranda büyütecek ve mobilite ve market ürünleri tekliflerinde dönüşüm sağlayacaktır. Petrol, gaz ve arıtma portföyümüzü odaklı hale getirerek azaltacağız. Sıfır emisyon hedefine ulaşmak için emisyonları azaltırken tüm paydaşlar için uzun vadede değer sunmaya devam etmeye kararlıyız."
 

Bernard Looney, Eski İcra Kurulu Başkanı 

 

 

İlk bilen siz olun

Haber bültenlerimize üye olarak bp'den en yeni haberlerin doğrudan posta kutusuna gönderilmesini sağlayabilirsiniz.