1. Ana Sayfa
  2. Biz kimiz
  3. Enerjiyi yeniden tasarlamak
  4. Stratejimiz

Stratejimiz

Kaynak üretimine odaklanmış uluslararası bir petrol şirketinden müşterilere yönelik çözüm sunmaya odaklanmış entegre bir enerji şirketine geçiş yapmamıza yardımcı olacak yeni bir strateji belirliyoruz.

Yeni stratejimiz

Hedefimiz ve enerji sistemlerinin ve değişen müşteri taleplerinin geleceğine ilişkin düşüncelerimiz ışığında şekillendirdiğimiz stratejimiz, değeri arttırmak için üç faaliyet odağını ve üç farklılaştırma kaynağını temel almaktadır.

Bu odak noktaları şunlardır:

Düşük karbonlu elektrik ve enerji: yenilenebilir enerji ve biyoenerjide faaliyetleri büyütmek, hidrojen ve CCUS'ta ön almak ve bu düşük karbonlu enerjileri tamamlamak üzere müşteriler için gaz portföyü tesis etmek.
Market ürünleri ve mobilite - müşterileri bp'nin faaliyetlerinin merkezine oturtmak, mobilitedeki global evrimin hızlandırılmasına yardımcı olmak, market perakende faaliyetlerinin deneyimini tekrar tanımlamak ve bp'nin büyüme pazarlarındaki mevcudiyetini ve yakıt satışlarını artırmak.
Dayanıklı ve odaklı hidrokarbonlar - emniyet ve operasyonel güvenilirliğe mutlak surette odaklanarak, portföyümüzün niteliğini artırmaya devam etmeyi planlamaktayız; bu da daha düşük düzeyde ve daha rekabetçi üretime ve verimliliğin geliştirilmesine imkân verecektir.  bp, halihazırda üretim öncesi faaliyetlerinde bulunmadığı ülkelerde arama çalışmaları yürütmeye çalışmayacaktır.

Üç farklılaştırma kaynağı değer artışı sağlayacaktır:

Entegre enerji sistemleri - tüm değer zincirleri genelinde, bp'nin tüm kapasitesini enerji sistemlerini optimize etmeye ve müşterilere yönelik kapsamlı teklifler oluşturmaya ayırmak.
Ülkeler, şehirler ve sektörler sıfır emisyon hedefine ulaşmak için kendi yollarını çizerken onlarla ortaklık yapmak.
Dijital faaliyetler ve yenilikçilik - müşterilerle etkileşimin yeni yöntemlerine imkân vermek, verimlilik tesis etmek ve yeni faaliyetleri desteklemek.

 

"Bu stratejiyi izleyerek bp'nin 2030 itibariyle çok farklı bir enerji şirketi olmasını beklemekteyiz."
 

Bernard Looney, Eski İcra Kurulu Başkanı