1. Ana Sayfa
  2. Biz kimiz
  3. Türkiye'de bp
  4. Değerlerimiz

Değerlerimiz

Amacımız ve hedefimiz dünyamız ve insanlar için 2050 yılı veya daha erken bir tarihte net sıfır şirket olarak enerjiyi yeniden tasarlamak ve dünyanın net sıfıra ulaşmasına yardımcı olmak.

 

Bu hedeflere ulaşmak ve enerji dönüşümünde değer yaratmak için yeni bir strateji belirledik ve şirketi yeniden organize ettik. Şimdi de herkesi en iyi performansını sergilemeye teşvik eden ve destekleyen bir ortam yaratmamıza yardımcı olacağına inandığımız 'Biz Kimiz'i tanıtıyoruz. 

 

'Biz Kimiz' bp'de neyi savunduğumuzu tanımlıyor. En iyi niteliklerimize ve bizim için en önemli olan şeylere yani; emniyete olan bağlılığımıza, bir şey doğru olmadığını düşündüğümüzde bunu dile getirmeye, uyumluluğa, başkalarına değer vermeye ve entegre bir bp ekibi olarak birlikte çalışmaya dayanırken, bp'yi bir sonraki seviyeye nasıl taşıyabileceğimize daha da fazla odaklanıyor.

 

Çalışan kültür çerçevemiz ‘Biz Kimiz’ her birimize her gün elimizden gelenin en iyisini yapmamız için ilham verebilecek üç temel inançtan oluşmaktadır. Bu üç inancı hayata geçirmenin bize amacımızı ve hedefimizi gerçekleştirmek için enerji ve güç vereceğine inanıyoruz. 

 

Yeni kültür çerçevesinin uygulamaya konulması, uygulanabildiği yerlerde iş konseyi istişaresi de dahil olmak üzere yerel yasalara tabidir.

 

 

Önce emniyet

Hem gerçek hem de çevrim içi dünyada, birbirimize ve şirketimize iyi bakarız

 

Olumlu bir etki yarat

Çalıştığımız her yerde ve birlikte çalıştığımız herkeste olumlu bir etki yaratırız

 

Doğru olanı yap

Daima davranış kurallarımıza uyarız

Rekabeti bil

Her zaman daha iyisi vardır; bu nedenle farklı görüşleri araştırır ve onlardan öğreniriz 


Gelişmeye devam et

Daha çevik, daha dijital ve harcadığımız para konusunda daha verimli oluruz 


Sorumluluk Al

Verdiğimiz sözleri yerine getirir, bunu yapamadığımızda veya hata yaptığımızda hatamızı kabul ederiz

Nazik ol 

Birlikte çalıştığımız kişileri tanır, gerçekten ilgi gösterir ve destekleyici oluruz 


Ekibi önceliklendir 

Egomuzu kapının dışında bırakır, kapsayıcı, işbirlikçi ve dürüst geri bildirime açık oluruz 


Kendini başkalarının yerine koy 

Özellikle iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimize nasıl yardımcı olabileceğimizi her zaman sorarız

bp'nin davranış kuralları, doğru olanı yapma konusunda bizim kılavuzumuzdur. 'Biz Kimiz'in ve bp'de yönetim kurulundan başlayarak tüm kademelerde yaptığımız her şeyin temelinde yer alır. Güvenlik, etik, uyum ve fikirlerin açıkça söylenmesi konularındaki mutlak kararlılığımızı vurgular. 


Kurallarımız ilkelere dayalı bir yaklaşım benimser. Güvenlik ve sürdürülebilirlik; çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz, hükümetler ve toplumlar; varlıklarımız ve mali bütünlüğümüzü kapsayan bölümleri kapsar. Her bölüm temel ilkeleri ve beklentileri içerirken daha fazla bilginin nerede bulunabileceğine dair de rehberlik sağlar. Günlük iş kararları, 'Biz Kimiz', Emniyet Liderliği İlkelerimiz ve İşletme Yönetim Sistemimizin yanı sıra kurallarımız tarafından yönlendirilecektir. 


Kurallarımız tüm bp çalışanları, yetkilileri ve yönetim kurulu üyeleri için geçerlidir. Kurallarımıza uyulmaması, iş akdinin feshine kadar varabilecek disiplin cezalarıyla sonuçlanabilir. Buna ek olarak, güvenlik, etik ve uyumluluk konusundaki kararlılığımızı paylaşan iş ortaklarıyla çalışmak isteriz. Tüm yüklenicilerimizden ve çalışanlarından kurallarımıza uygun bir şekilde hareket etmelerini bekliyor ve bunu teşvik ediyoruz. bp olarak beklentilerimizin veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmediğini düşündüğümüz durumlarda uygun önlemleri alacağız. Daha fazla bilgi için tedarikçi beklentileri bölümüne bakabilirsiniz. 


Kurallarımızdaki belirgin inanç ve net beklentiler, dünyanın her yerinde, birçok farklı bağlamda tutarlı bir şekilde seçimler yapmamıza da yardımcı olur. Kuralların her bölümü, nerede çalışırlarsa çalışsınlar herkes için açık bir şekilde belirlenmiştir.