1. Ana Sayfa
  2. Gizlilik Kuralları ve Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme

Gizlilik Kuralları ve Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme

BP olarak gizliliğinizi korumayı taahhüt etmekteyiz. Bu Gizlilik Beyanını sizi, sizden çevrimiçi olarak aldığımız bilgilerin türü ve bu bilgileri kullanma şeklimiz hakkında bilgilendirmek için sunuyoruz. Bu mobil uygulama Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve uluslararası yasal düzenlemeler ile tanımlanmış olan yasal sınırlamalara tabidir. Bu mobil uygulamayı kullanmanızdan kaynaklanan her türlü uyuşmazlık ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenecek olan yargı yetkisine sahip mahkemeler de olacaktır.

 

Mobil uygulamada yer alan tüm içerikler BP Petrolleri A.Ş. yönetiminde hazırlanarak yayınlanmaktadır.

 

Telif Haklarının Mülkiyeti ile ilgili bilgiler ve Kişisel Verilerin işlenmesi ile ilgili detaylı bilgiler için lütfen www.bp.com.tr sitesinde bulunan Yasal Uyarıya bakınız. Yasal Uyarı da yer alan hükümler, uygulanabilir olduğu ölçüde mobil uygulama için de geçerli olacaktır.

 

Cihaz Bilgisi ve Kişisel Bilgiler’e Erişilmesi ve Kullanımı

 

Kullanıcılar Mobil Uygulamayı yükleyerek giriş yaptıklarında cihaz bilgileri (cihazın ekranının açık olup olmama, GPS ayarının durumuna dair bilgiler), lokasyon bilgileri ve şayet Kullanıcılar dilek ve şikayet için bir mesaj göndermeleri durumunda aşağıda belirtilen kişisel bilgilere ulaşılabilecektir.

 

Kullanıcıların BP’ye uygulama üzerinden ulaşması durumunda, BP gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, cihaz üzerindeki tarihçe bilgilerini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir.

 

BP, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

Kişisel Bilgiler

 

Mobil uygulamasının cihazlara yüklenmesi ile birlikte, Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3 Asia Ofis Park 34752 İçerenköy /Ataşehir İstanbul adresinde kurulu Veri Sorumlusu BP Petrolleri A.Ş. paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin bp mobil uygulamanın ilgili cihazınızda çalışabilmesi amacıyla sınırlı olarak ve www.bp.com.tr adresinde yer alan Politika’ya uygun olarak işlenecektir.

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz bu amaçlarla sınırlı olmak üzere yurt içinde ve yurt dışına aktarılabilecektir.

 

Kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, BP Petrolleri A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kanun’un m. “5/ c, e ve f” bentleri kapsamında sözleşmesel ilişkinin devamı, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması istisnaları kapsamında elektronik ve fiziki olarak otomatik olmayan ve/veya otomatik yolla toplanmaktadır.

 

Kişisel verilerinize ihtiyaç kalmaması, BP Petrolleri A.Ş.’nin internet sitesinde yer alan Politika'da belirlenen saklama sürelerinin geçmesi ve bu bilgileri saklamak için herhangi bir meşru amacın kalmaması halinde kişisel verileriniz imha edilecek veya anonimleştirecektir. Kişisel veri sahibi olarak, Veri Sorumlusu olan Şirketimize www.bp.com.tr adresinde yer alan başvuru formunu kullanarak ve formda belirtilen başvuru yollarından birisi ile:

 

  • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • bu veriler işlenmiş  ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  • kişisel verilerin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında aktarılması söz konusu ise bu kişi ve yerleri öğrenme,
  • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya yok edilmesi halinde bu hususun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • münhasıran otomatik sistemler yoluyla analiz yapılması halinde ortaya çıkan aleyhe sonuçlara itiraz etme,
  • kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
 
haklarınızı yönlendirebilirsiniz.
 
BP Petrolleri A.Ş. bu kapsamdaki taleplerinize yazılı olarak cevap verecek olup, gerekli hallerde KVK Kurulu’nun belirlediği maliyetlere uygun bedel talebinde bulunabilecektir.
 
Site Trafik Bilgileri ve Cookie Dosyaları
 
Bu bilgiler sizi bir kişi olarak tanıtmaz ancak web sitesine erişim için kullandığınız bilgisayarı veya başka cihazı tanımlar. Topladığımız bu bilgiler kapsamdan emin olmak üzere sitenin dünyada nerelerde kullanıldığını görmek ve site kullanımını daha iyi anlamak için tıklama akış analizi için kullanılmaktadır. Web sitemizi ziyaretinizin ilerleyişi sırasında, bilgisayarınıza, cihazınıza “Cookie” olarak adlandırılan kısa metin dosyaları yükleyebiliriz. Cookie’ler, sitenin/mobil uygulamanın daha önce ziyaret ettiğinizi bilmesini sağlayarak size daha iyi bir çevrimiçi deneyim sunmamızı ve bazı durumlarda ziyaretinizi kişiselleştirmek için tercihleri kaydetmemizi sağlamaktadır. Ayrıca Cookie’ler ziyaretçilerimizin profilini analiz etmemize de yardımcı olmaktadır. Cookie’ler kişi olarak kullanıcıyı değil yalnızca sitenin görüntülendiği bilgisayarı tanıtır. Bunlar, tarayıcınızı kapattığınızda silinen oturum Cookie’leri ve/veya bilgisayarınızda/cihazınızda daha uzun bir süre boyunca kalan kalıcı Cookie’ler olabilir. Cookie’leri silmek veya Cookie’lerin cihazınızın yerleştirilmesini engellemek için cihazınızda gerekli işlemleri yapmanız gerekmektedir. Bazı durumlarda Cookie’leri engellemek bazı sitelerin/uygulamaların işlevselliğini azaltabilir veya tercih ettiğiniz seçeneklere bağlı olarak bu sitelere/uygulamalara erişimi engelleyebilir. Daha fazla bilgi için, www.aboutcookies.org adresini ziyaret edin. Bu bağlantı sizi yeni bir pencerede açılan başka bir web sitesine götürecektir. BP, www.aboutcookies.org web sitesinin içeriğinden sorumlu değildir.
 
Kullanıcı İzinleri
 
Uygulamanın özelliklerinin cihaz ile uyumlu çalışabilmesi için Kullanıcı tarafından onaylanması gereken ve onaylanmadan alınmış izinlerdir.
 
İnternet İzni
 
Bu izin uygulamanın çalışması esnasında BP’nin merkezi sunucusu üzerinde bulunan servislere erişimi için kullanılır. Bu erişim esnasında kullanılacak olan internet bağlantısı kullanıcı sorumluluğundadır.
 
Depolama İzni
 
Bu izin cihazın belleğinde uygulama içerisinde kullanılan ikonların ve uygulamaya ait veri tabanının saklanmasına olanak verir.
 
Çocuklar
 
BP bilinçli olarak çocuklardan bilgi toplamaz.
 
Diğer Sitelere Bağlantı
 
Mobil uygulama, kontrolümüz ve bu gizlilik beyanının kapsamı dışında olan başka sitelere bağlantı içerebilir. Diğer sitelere bu bağlantıları kullanarak erişirseniz, bu siteleri işletenler sizden aldıkları bilgileri kullanabilir. Bu bilgiler bizimkinden farklı olabilen, onlara ait gizlilik beyanlarına uygun olarak kullanılabilir. Ziyaret ettiğiniz diğer sitelerdeki gizlilik beyanlarını okumanızı tavsiye ederiz.
 
Sorular
 
Bu gizlilik beyanı veya sizinle ilgili olarak elimizde bulunan bilgiler hakkında sorunuz olursa ya da bizdeki bilgilerinizi değiştirmek isterseniz Müşteri Danışma Hattı (7 gün, 07:45 - 01:45 saatleri arasında) üzerinden bize ulaşabilirsiniz.
 
+90 212 473 2727
+90 800 261 1949
 
Değişiklik
 
BP, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü zamanda Uygulamada yayınlamak şartıyla değiştirebilir. BP ’un değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri BP Petrolleri A.Ş.’nin websitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.