1. Ana Sayfa
  2. Kişisel Verilerin Korunması Politikamız ve Başvuru Formu

Kişisel Verilerin Korunması Politikamız ve Başvuru Formu

BP Petrolleri A.Ş. veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına azami özen göstermektedir.


Bu amaçla uygulanabilir idari ve teknik tüm önlemler alınmakta, gerektiğinde güncellenmektedir. Kişisel verilerin toplanması, korunması, işlenmesi, aktarılması, imhası veya anonimleştirmesine ilişkin detaylı ve güncel politikalarımıza ulaşmak için tıklayınız. 


Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmiş olması halinde taleplerinizi iletmek üzere "Başvuru Formunu" kullanarak başvuruda bulanabilirsiniz. 

 

BP – Müşterilerine Yönelik Kişisel Veri Aydınlatma Beyanına ulaşmak için tıklayın.