1. Ana Sayfa
  2. Topluluk
  3. Toplumsal projeler
  4. Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı Sosyal Yatırım Programı

Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı Sosyal Yatırım Programı

Bakü Tiflis Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı’nın kuruluş amacı; Azerbaycan petrollerinin Gürcistan, Türkiye ve devamında Akdeniz’de bulunan Ceyhan Terminali üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasıdır.

 

Bakü Tiflis Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı Şirketi, boru hattı projesinin hayata geçirilmesi amacıyla kurulmuş bir ortak şirkettir ve hattın tamamının inşaatı ve işletmesinden sorumludur. BTC şirketinde, bp liderliğinde 9 ülkeyi temsil eden 11 katılımcı şirket bulunmaktadır. 

 

Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye hükümetleri arasında imzalanan “Ev Sahibi Hükümet Anlaşması” (Host Government Agreement) ile yürürlüğe alınan boru hattının, Türkiye sınırları içerisinde kalan kısımlarının işletilmesi amacıyla BTC Co. ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kuruluşu olan BOTAŞ International Şirketi (BIL) arasında 2003 yılında Türkiye İşletme Operatörlüğü Anlaşması imzalanmıştır.

Toplam uzunluğu 1778 kilometre olan BTC Boru Hattı'nın, 1076 km’si Türkiye topraklarından geçmektedir. Boru hattının günlük 1 milyon varil ve yıllık 50
milyon ton petrol taşıma kapasitesi bulunmaktadır. 

 

Hattın Türkiye kesimi boyunca, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Sivas'ta toplam 4 pompa istasyonu, Kars ile Kahramanmaraş'ta 2 basınç düzenleme istasyonu ve 52 blok vana istasyonu yer almaktadır.

 

BTC Boru Hattı’nın faaliyete geçtiği 2006 yılından bu yana 4 milyar varilin üzerinde petrol, Ceyhan’dan 5.300’in üzerinde tanker vasıtasıyla,  dünya
pazarlarına arz edilmiştir. 

 

BTC Ham Petrol Boru Hattı, Türkiye sınırları içinde güzergahındaki 1076 km boyunca, değdiği topraklardaki insanı, doğayı ve kültürü ön planda tutar.

 

 

Kaderi değişen coğrafya binlerce yıllık medeniyetlere beşik olmuştur ve her adımı tarihle örülüdür. bp bunun bilinciyle, tek bir arkeolojik buluntu için
tüm güzergahı değiştirebilecek kadar duyarlı ve korumacı bir anlayış güder. Çünkü şirket yalnızca tarihe değil, bugüne de değer verir. Böyle bir coğrafyada
yol alınır, doğa korunur ve geliştirilirken, çevre köy ve kasabalardaki insanların sosyo-ekonomik durumlarının gelişmesine de destek verilir.
İnsanıyla, doğasıyla, kültürüyle "iyi komşuluk" diyerek yola çıkan BTC Boru Hattı'nın Türkiye ekibi, boru hattının inşaat dönemi olan 2003 yılından bu yana 1.076 kilometre boyunca boru hattına komşu 412 yerleşim yerinde yüzlerce projenin hayata geçmesine destek olmuştur. BTC Boru Hattı Sosyal Yatırım Programı kapsamındaki sosyal ve çevresel iyileştirmelerin ve sürdürülebilir kalkınmanın hedeflendiği bu projelere, 2003 yılından bugüne eşfonlarla
birlikte 45m USD kaynak oluşturulmuştur.
Sosyal yatırım programının 2016-2023 yıllarını kapsayan döneminde “Geleceğe Doğru Bakmak" BTC Boru Hattı Güzergahı Sosyal Yatırım Projesi yürütülmektedir. Proje kapsamında su kaynaklarına erişimden gıda güvenliğine, arıcılıktan yaylalarda gölgeliğe, eğitim olanaklarının çeşitlendirilmesinden girişimcilik desteklerine kadar pek çok konuda proje hayata geçirildi. Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana illerine bağlı 28 ilçede yürütülen; eş fonlar ve yararlanıcı katkılarıyla toplam tutarı 42 milyon TL’ye ulaşan programdaki projelere 22 milyon TL destek sağlandı. 
“Geleceğe Doğru Bakmak” BTC Boru Hattı Güzergahı Sosyal Yatırım Projesi’nin uygulayıcı kuruluşu Atatürk Üniversitesi ile, BTC Boru Hattı güzergahına
komşu yerleşimlerde son 8 yılda gerçekleştirilen yatırımlarla 273 küçük destek fonu projesi hayata geçirilirken bu projelerden 28 binden fazla hane ve 143
binden fazla kişi yararlandı. Ayrıca 1.720 kişinin katılımı ile 67 mesleki beceri geliştirme ve girişimcilik eğitimi gerçekleştirildi. 
BTC Boru Hattı Güzergahı Sosyal Yatırım Projesi ile Birleşmiş Milletler’in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sunulması hedefleniyor. İlgili
amaçlara katkılarımız şu şekildedir:

Açlığa son-BM SKA Hedef 2:

 

150.000’den fazla zeytin ağacı dikim-bakım desteği, seracılık, sulama ve tarımsal alt yapıya yönelik 51 projenin yanı sıra hayvancılığın desteklenmesi
için 17 proje hayata geçirildi. 

Nitelikli Eğitim-BM SKA Hedef 4:

 

Okullara malzeme temini, interaktif eğitim alanları ve spor alanlarının kurulumu konulu 17 projeden 9.503 öğrenci yararlandı. Ayrıca 234 öğrenci, Tasarım Odaklı Düşünme ve Robotik Kodlama Eğitimi aldı.

Temiz Su ve Sanitasyon-BM SKA Hedef 6:

 

İçme suyu altyapı imkanlarının geliştirilmesi için 14 proje ve hayvanların suya erişimine yönelik 61 projeden 32.385 hane faydalandı.  

Erişilebilir ve Temiz Enerji-BM SKA Hedef 7:

 

Elektrikle çalışan su sistemlerinin güneş enerjili sisteme dönüştürülmesi konulu 18 proje yürütüldü. 

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme-BM SKA Hedef 8:

 

1.486 kişinin katıldığı mesleki eğitimler düzenlenerek 12 girişimcilik projesi desteklendi.

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar-BM SKA Hedef 11:

 

Aile destek merkezi, çok amaçlı ortak kullanım alanları, oyun parkları ve dinlenme alanları oluşturulması gibi 83 proje hayata geçirilerek  66.429 kişiye ulaşıldı.

bp, BTC Ham Petrol Boru Hattı ile, çevresel ve sosyal iyileştirmelerle bölgeye yaptığı katkılarla sınırları ortadan kaldırarak düşü gerçeğe, dünü yarına, gücü hedefe dönüştürür.