1. Ana Sayfa
 2. Ürün ve hizmetler
 3. Akaryakıt
 4. Acente modeli
 5. Acente modeli başvuru ve değerlendirme süreci

Acente modeli başvuru ve değerlendirme süreci

Başvuru ve değerlendirme sürecinin başlatılabilmesi için bütün adayların, BP web sitesinde yer alan Acente Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmaları zorunludur
 • Eksiksiz doldurulmuş Acente Başvuru Formu ve vesikalık fotoğraflı bir özgeçmiş gerekmektedir. (Özgeçmişte yer alan fotoğraf son bir yıl içinde çekilmiş olmalıdır.)
 • Eksik bilgiler içeren başvuru formları sistem tarafından elenecektir.
 • Online değerlendirmeyi geçen adaylar görüşmeye davet edilecektir. Mülakata gelmeden evvel aşağıdaki belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin şirketimizin Değirmenyolu Caddesi Asia Ofis Park No: 28 K:3 34752 İçerenköy, Ataşehir, İstanbul adresine posta yoluyla gönderilmesi veya elden teslim edilmesi gerekir.

Gerçek Kişiler

 • Son bir hafta içerisinde alınmış "Arşiv Kaydını İçerir Sabıka Kaydı”
 • İkametgâh
 • Taahhütname

Tüzel Kişiler

 • İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi
 • Şirket ortakları ve yetkililerine ait son bir haftada alınmış “Arşiv Kaydını İçerir Sabıka Kaydı”
 • Faaliyet Belgesi
 • Yetki Belgesi
 • Vergi Levhası
 • Ortaklık Yapısını Gösterir Ticaret
 • Sicil Kaydı
 • Ortaklık ve Hisse Dağılım Beyanı
 • Şirketin Ödenmiş Sermayesini Gösterir YMM
 • Raporu/Beyanı
 • Taahhütname

 

Aksi belirtilmediği sürece söz konusu belgeler, BP’ye teslim edilmeden evvel 30 gün (bir ay) içerisinde alınmış olmalıdır.

 • İlk elemeyi geçen adaylar “Kişilik Testi”ne tabi tutulacaktır. Bu değerlendirme masrafları aday tarafından karşılanacaktır.
 • Bu aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar, “Uzmanlığa Dayalı Mülakat”a katılacaktır. Mülakatta başarılı bulunan adaylar BP’nin takdirine bağlı olarak BP’nin belirleyeceği istasyonlardan, mutabık kalınacak ticari şartla çerçevesinde BP’ye hizmet verebileceklerdir. Bu konuda nihai takdir hakkı BP’ye aittir.
 • BP, yapılan müracaatları değerlendirip değerlendirmeme, herhangi bir kişi ile görüşme yapıp yapmama, herhangi bir kişiden hizmet alıp almama hakkını saklı tutmaktadır.
 • Yapılan müracaat neticesinde BP’nin kabulü çerçevesinde gerekse BP ile “Akaryakıt İstasyonu İşletme Hizmetleri Alım Anlaşması” imzalayan gerekse imzalanmayan kişi/şirket, BP’den herhangi bir bedel talep edemez.
 • Müracaat kapsamında tarafımıza iletilen “Hizmet Veren Başvuru Formu” ve yukarıdaki tüm bilgiler Manpower ile otomatik olarak paylaşılacaktır. Bu konuda herhangi bir mutabakatın bulunmaması halinde formun düzenlenmemesi gerekir.
 •  Başvuru Formu’nu düzenleyenler yukarıdaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılır.