1. Ana Sayfa
  2. Ürün ve hizmetler
  3. Akaryakıt
  4. Acente modeli
  5. Acente modeli girişimci başvuru formu

Acente modeli girişimci başvuru formu

Gerçek kişiler için;

BP bünyesinde çalışan bir yakınınız var mı ?
Teminat mektubu verebilir misiniz?

Ortak var ise (2 veya daha fazla ortak olması durumunda, en az iki ortağın adı/soyadı ve T.C Kimlik No bilgileri verilmelidir.)

Bundan başka bir işiniz olacak mı?
Sahibi olduğunuz veya ortaklığınız bulunan başka şirketiniz var mı ?
Sizinle birlikte çalışacak ortak olmayan akrabanız var mı?