Toplum ve Çevre

Destek verdiğimiz; topluma katkı sağlamayı ve çevreyi korumayı amaçlayan projeler, şirketimizin önemli sosyal başarı göstergeleridir.