Çevresel Faaliyetlerimiz

BP olarak çalışmalarımızın tüm aşamalarında, bayi, müşteri ve paydaş ilişkilerimizde önceliğimiz; insana ve çevreye zarar vermeden faaliyetlerimizi sürdürmektir. Faaliyette bulunduğumuz tüm ülkelerde çalışmalarımızı Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G) ilkeleri doğrultusunda yürütüyoruz. Türkiye’deki 103 yıllık varlığımız süresince ve gelecekte, sektöre faydalarımızın yanısıra ekonomik ve  sosyal katkılar sağlamayı çok önemsiyoruz.