BP Enerji Ormanı

BP Türkiye’nin 2010 yılında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu işbirliğinde Adana’da oluşturduğu "Enerji Ormanı" projesi kapsamında dikilen fidanlar hızla büyüyor.

Faaliyette bulunduğu her yerde, Sağlık, Emniyet ve Çevre konularındaki ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren BP, Türkiye’nin özel sektör, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen ilk Enerji Ormanı Ağaçlandırma pilot projesini Mersin İl Orman Müdürlüğü Tarsus Fidanlığı, En Yeşil Ankara Derneği ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Sitesi Yönetimi işbirliğinde 2010 yılında başlattı. 

Enerji Ormanı’na okaliptüs, yalancı akasya ve alyantus ağaçları dikildi

Adana’da oluşturulan Enerji Ormanı pilot projesi, ilk etapta enerji çeşitliliği yaratılarak yöre halkının ısınma ihtiyacının karşılanmasını amaçlıyor. Enerjiye ihtiyaç duyulduğu noktalarda, hem daha az maliyetli yerel çözümler sağlamak hem de karbon azaltımına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen bu işbirliği çerçevesinde, yalancı akasya, okaliptüs ve alyantus türlerinden olmak üzere 5 bin ağaç dikildi. 

Proje ortakları tarafından Enerji Ormanı için arazi seçimi yapılırken özellikle ekilebilir olmayan bir alan belirlendi. Bu doğrultuda Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Sitesi Yönetimi’nin katkıları ile site içerisinde taşlık bir arazi tahsis edildi. 

Proje, gerek enerji ormanı gerekse başka amaçlarla yapılan ağaçlandırma çalışmalarında düşük çevre etkisi yanında yüksek başarı elde edilmesi için yabancı ağaç türlerinin daha bilinçli bir şekilde seçilmesi konusuna da ışık tutacak. Ağaçlandırma çalışmasının uzun dönemli etkilerinin ortaya konması amacıyla bir izleme programı da bu çerçevede hazırlanacak. 

İlk iki yılda biyolojik çeşitlilik arttı, ağaçlar sağlıklı gelişim gösterdi

Pilot uygulama süresince, projenin çevreye olan uyumu ve etkileri En Yeşil Ankara Derneği tarafından sürekli izlenmektedir. 2010 yılının Mart ayında dikilen ağaçlar, arazideki biyolojik çeşitliliği bir yıl içerisinde artırdı. Yağmurlu geçen iki mevsim sonrasında tüm ağaç türleri dikim yapılan alana hızla uyum sağladı. Özellikle okaliptüs ağacı çok iyi bir gelişim göstererek; boy ve kalınlığı öngörülenden 1.8-2.3 kat daha fazla oldu. Önümüzdeki beş yıl içerisinde En Yeşil Ankara Derneği tarafından elde edilecek verilere göre yeni enerji ormanlarının bu sonuçlara göre tesis edilmesi öngörülüyor. 

Emisyonu düşük, sürdürülebilir enerji çeşitliliği

Dünyada uygulanan benzer Enerji Ormanı proje örnekleri de değerlendirilerek Adana’da oluşturulan Enerji Ormanı’na dikilen ağaçların beşinci yılın sonunda olgunlaşması bekleniyor. Bu süre sonunda kademeli olarak kesiim yapılarak enerji ihtiyacı karşılanacak.Her yıl bir hektarlık ağaç kesilerek yerine fidanlar dikilerek Enerji Ormanı’nın sürdürülebilir bir uygulama olması sağlanacak. Ormanların yenilenebilir enerji kaynağı olarak değerlendirilme imkanının bulunduğunu belirten En Yeşil Ankara Derneği Başkanı Aydın Cömert, enerji ormanlarının sürdürülebilir bir çevre ile ekonomi için katkıda bulunduğunu ve küresel ısınmaya karşı karbon salınımının azaltılmasına yardımcı olduğunu vurguluyor. 

Enerji Ormanları hakkında genel bilgi

Enerji ormanları, tarım yapılmayan topraklarda yöresel, hızlı büyüyen, kuraklığa dayanıklı ağaçlarla yakacak odunu elde etmek için yapılan idare ömrü belirli ve planlı ağaç topluluklarıdır. 

Bazı ülkelerde bir çeşit odun tarımı olarak yapılmaktadır. İdari ömrüne uygun bölümler halinde her yıl kesilerek enerji, ısınma ve pişirme amaçlı ham madde olarak kullanılmaktadırlar. İdari ömrü sonunda her yıl kesilen ağaçlar tekrar büyüyüp kesilebilir hale geldiklerinden sürdürülebilir ve çok amaçlıdırlar.

Burada dikkat edilmesi gereken konu bu ağaçlandırma çalışmalarının boş arazilerde yapılarak yeni ve sürdürülebilir ormanların sıfırdan tesis edilmesidir. Orman varlığımızın arttırılarak – üreterek tüketmek – planlı kesip yakıt elde edilmesi prensibine göre yapılmasıdır. Enerji ormanları tesisi işi tamamen ulusal kaynaklara dayanan yabancı hiçbir bilgi, teknoloji, teçhizat, yer, sermaye gerektirmeyen tamamında yerel imkanlarla yapılabilecek en önemli projelerden biri olup vakit kaybetmeden uygulanabilmektedir. 

Tüm gelişmiş ülkeler enerji ormanları konusunda birkaç on yıldır ilerlemeler kaydetmiştir. Bu ülkeler Türkiye coğrafyasının bir buçuk katı büyüklüğünde enerji ormanı tesis etmeyi programlarına almışlardır. Daha da ileri gidildiğinde örneğin Kanada coğrafi konumunun da getirdiği avantaj ile 2050 yılında toplam elektrik enerji ihtiyacının %50’sini enerji ormanlarından elde edileceği odunsu yakıtlarla çalıştıracağı buhar türbinleri ile karşılamayı hedeflemiştir. 

Ekilebilir dikilebilir alanlarının %34’ü boş olan Türkiye, mevcut ağaç ve iklim çeşitliliği, konuya vakıf bilim adamları ve yerel dinamikleriyle enerji ormanları açısından elverişli bir ülke olup olmadığı yapılacak pilot uygulamalar ve akademik çalışmalar ile tespit edilecektir. 

Ağaçlardan elde edilen Odunsu Enerji Kaynakları – Biyokütleler – yakıt olarak kullanıldığında ;

 • Çevre dostu olup, karbon dönüşümünü tamamlarlar.
 • Küresel ısınmaya çözümdür. Doğadan aldıkları karbondioksidi geri verirler.
 • Yok denecek kadar az zararlı gaz salgılamaktadırlar.
 • Dışa bağımlı olmayan yerel bir enerji kaynağıdır.
 • Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıdır.
 • Enerji Ormanı tesis edilmesine imkan sağlar ve odun ihtiyacını karşılarlar.
 • Ekonomiktir.
 • Külü kömüre göre en çok beşte bir oranındadır ve gübre olarak kullanılabilmektedir.
 • Kırsal kalkınma modelidir.
 • Eğitim ve rehabilitasyon aracıdır.
 • İklimsel olumlu etkileri vardır.
 • İstihdam yönü ile sosyal bir projedir.
 • Üretim ve disiplin odaklıdır.
 • Farkındalık projesidir.
 • Havayı temizler, tozu tutar.
 • Toprağı besler.
 • Peyzaj ve görsel değeri vardır.