Politikamız ve vizyonumuz

Hedefimiz, insana ve çevreye zarar vermeden, herhangi bir kazaya neden olmadan faaliyetlerimizi gerçekleştirmek.

BP istasyonlarındaki çevre ile ilgili tüm uygulamalar SEÇ prensipleri doğrultusunda planlanmış ve hayata geçirilmiştir. BP'de herhangi bir yeni işletme, tesis veya büyük çaplı tadilat işlemine başlanmadan önce temel teknik, çevre ve sağlık verileri toplanır ve SEÇ ile ilgili konular projeye tasarım aşamasında entegre edilir. 

BP akaryakıt istasyonlarının altyapısını daha da güçlendirebilmek için 2000-2004 yılları arasında 30 milyon dolara yakın yatırım yapılmıştır. İstasyonlarda SEÇ genel önlem planı çerçevesinde altyapı elemanları proaktif bir adım olarak gerek yaş itibariyle gerekse de teknoloji açısından yenilenmiştir. Bu çerçeve, yeraltı tanklarının çift cidarlı olarak tesisi, galvaniz hatların ise çift cidarlı esnek hatlar ile ikame edilmesi şeklinde çizilmiştir. Ayrıca Türkiye’de ilk kez yapılan bir uygulama ile tek tek tüm BP istasyonlarını kapsayan detaylı bir risk değerlendirme ve aksiyon programı hayata geçirilmiştir. 

Tanker sürücüleri ve pompa görevlileri başta olmak üzere tüm istasyon servis personeline ve istasyon yönetim birimlerine yönelik mesleki SEÇ (Sağlık, Emniyet, Çevre) eğitim programları geliştirilmiştir. Bu eğitim programları halen yoğun bir şekilde devam etmektedir. 

Sağlık, Emniyet, Çevre prensipleri, BP’nin vazgeçilmez kurallarıdır. Bunlar, faaliyetlerin kazasız olarak sürdürülmesini, insanlara ve çevreye zarar verilmemesini hedefler. Bu doğrultuda tüm BP çalışanlarının bu bilinçle müşterilere hizmet vermesi öncelikler içerisinde yer alır. Hizmet vermenin temel ilkesi ise eğitimdir. 

BP'de, "önleyici bakım" kavramı istasyon işletmeciliğinde önemli bir yer tutmaktadır. Periyodik kontrol denetim listeleri de bu bakım çalışmalarının yapılmasında en önemli araçlardan biridir. Çevreye zarar verebilme ihtimali olan her aşama için bakım ve denetim programları uygulanmaktadır.