SEÇ İlkeleri

Dünyanın neresinde olursa olsun, BP için çalışan herkes, SEÇ prensiplerinin doğru uygulanmasından sorumludur.

SEÇ prensiplerinin sağlıklı uygulanması, işimiz açısından hayati önem taşımaktadır. Hedefimiz basitçe ortaya konmuştur: Kazaları önleyeceğiz, insanlara ve çevreye zarar vermeyeceğiz. 

İşlemlerimizin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerini; atık, emisyon ve boşaltım miktarını azaltarak ve enerjiyi de verimli kullanarak düşürmeye devam edeceğiz. Müşterilerimiz tarafından güvenli olarak kullanılabilen kaliteli ürünler üreteceğiz. 
  • Müşterilerimizi, çalışanlarımızı, komşularımızı, kamudaki ilgili sivil örgütleri ve bizimle çalışanları dinleyeceğiz, bunlara danışacağız ve açık şekilde cevap vereceğiz.
  • Üçüncü partilerle, ortaklarımız, tedarikçilerimiz, rakiplerimiz ve düzenleme kurumları ile çalışarak sektörün standartlarını yükselteceğiz.
  • Performans değerlerimiz iyi veya kötü fark etmeksizin açıkça rapor edeceğiz.
  • SEÇ performansında iyileştirmelere katkısı olanları tanıyacağız ve tanıtacağız.
İş planlarımız arasında, ölçülebilir SEÇ hedefleri de yer almaktadır. Bu hedefleri sağlamak hepimizin amaçları arasındadır.