BTC Sürdürülebilir Kalkınma Girişimi

Boru Hattının Ötesinde...

BTC Ham Petrol Boru Hattı Şirketi boru hattı projesinin hayata geçirilmesi amacıyla kurulmuş bir ortak şirkettir ve hattın tamamının inşaatı ve işletmesinden sorumludur. BTC şirketinde BP liderliğinde dokuz ülkeyi temsil eden 11 katılımcı şirket bulunmaktadır. BTC Ham Petrol Boru Hattı 2006 yılında tam anlamıyla faaliyete geçmiştir.

Amaç Azeri petrollerinin Gürcistan ve Türkiye, ve devamında Akdeniz’de bulunan Ceyhan Terminali üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmaktır. Bu aktarım sırasında, bölgede bir doğu-batı koridoru oluşturulurken bir yanda da Türk Boğazları’ndaki tanker trafik yoğunluğunun azaltılması sağlanır. BP bir kez daha temel değerlerinin başında gelen emniyet kavramını projesine yansıtmaktadır.

BTC Ham Petrol Boru Hattı, Türkiye sınırları içinde izini bıraktığı 1076 km boyunca, değdiği topraklardaki insanı, doğayı ve kültürü ön planda tutar.

Kaderi değişen coğrafya binlerce yıllık medeniyetlere beşik olmuştur ve her adımı tarihle örülüdür. BP bunun bilinciyle, tek bir arkeolojik buluntu için tüm güzergahı değiştirebilecek kadar duyarlı ve korumacı bir anlayış güder. Çünkü şirket yalnızca tarihe değil, bugüne de değer verir. Böyle bir coğrafyada yol alınır, doğa korunur ve geliştirilirken, çevre köy ve kasabalardaki insanların sosyo-ekonomik durumlarının gelişmesine de destek verilir. BP’nin deyimiyle “sürdürülebilir toplumsal kalkınma”ya katkı sağlanır, bunun için ek yatırım programları geliştirilir.
Bu yatırım programlarından biri Toplumsal Kalkınma Girişimi’dir ve boru hattının geçtiği 330 köyde hayat bulur. Temel geçim kaynaklarının altyapıları sağlamlaştırılırken, dünden yarına daha güçlü köprüler kurulur. Yeni ufuklarla şekillenen gelir getirici kaynaklar harekete geçirilirve devamlılığı üzerine emek verilir. Tüm bunlar hayata geçirilirken de, halkın ve yatırımcının el ele aynı hedefe yürümesi öngörülür. Yerel örgütlenme, gençler ve kadınların güçlendirilmesi ise önceliktir.
Bir diğer yatırım programı Bölgesel Kalkınma Girişimi’dir Bölgesel düzeyde ortaklıklar ve işbirlikleri üzerinde temellenir. Amaç, boru hattının geçtiği güzergahtaki işletmelerin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Geçtiği yolda küçük ve orta boy iştetmelere, girişimcilere teknik ve finansal destek sağlar, dahası insana yatırım yaparak mesleki eğitimler yoluyla istihdamın geliştirilmesi hedefini gerçekleştirir.

Çevresel Yatırım Programı ise, ‘doğaya iade’ anlayışıyla yola çıkıp, BTC Boru Hattı boyunca, hatta doğal sınırlar göz önüne alındığında boru hattının geçmediği bazı illerdeki biyolojik çeşitliliği koruyup geliştirmeyi amaçlar. Bu hedefle Aşağı Kafkas Ormanları Boşluk analizi, Huş Tavuğunun Korunma Statüsünün Geliştirilmesi,  BTC Boru Hattı Bölgesinde Önemli Kuş Alanları, BTC Boru Hattı Bölgesinde Önemli Bitki Alanları, Deniz Kaplumbağalarının Rehabilitasyonu, Akdeniz Fokları Konusunda Araştırma gibi projelere imza atar.

BP, BTC Ham Petrol Boru Hattı ile, insan ve toprak üzerinden bölgeye yaptığı katkılarla sınırları ortadan kaldırarak düşü gerçeğe, dünü yarına, gücü hedefe dönüştürür.