1. Əsas səhifə
  2. Cəmiyyət
  3. Müstəqil monitorinq

Müstəqil monitorinq

Fəaliyyətlərimizin müstəqil qiymətləndirilməsi nəticəsində əldə olunan əsas məlumatlar və tövsiyələr ilə tanış olun

 

Azərbaycan Sosial Təhlil Komissiyası

Azərbaycan Sosial Təhlil Komissiyası (ASТK) BP şirkətinin Azərbaycandakı fəaliyyətlərində şəffaflığı, dialoqu və ictimaiyyətin iştirakını stimullaşdırmaq məqsədilə göstərdiyi səylərin davamı kimi təsis olunmuş bir məsləhət qrupudur.Komissiya şirkətə mövcud meylləri, çətinlikləri, eləcə də üz-üzə gəldiyi uzunmüddətli məsələləri müəyyənləşdirməyə kömək etmək üçün 2007-ci ilin əvvəlində yaradılmışdır. Komissiya diqqəti BP-nin öz tərəfdaşları adından həyata keçirdiyi sosial sahədəki iş icrasına yönəltməklə BP Azərbaycan rəhbərliyi üçün müstəqil məsləhət orqanı kimi xidmət göstərmişdir.

 

ASTK-nin beşinci hesabatı (PDF 241 KB)

ASTK-nın beşinci hesabatına BP-nin cavabı (PDF 349 KB)

ASTK-nin dördüncü hesabatı (PDF 316.9 KB)

ASTK-nın dördüncü hesabatına BP-nin cavabı (PDF 223.5 KB)ASTK-nin üçüncü hesabatı (PDF 356.9 KB)ASTK-nın üçüncü hesabatına BP-nin cavabı (PDF 279 KB)ASTK-nın ikinci hesabatı (PDF 488.2 KB)

ASTK-nın ikinci hesabatına BP-nin cavabı (PDF 291.3 KB)

ASTK-nın birinci hesabatı (PDF 149.3 KB)

ASTK-nın birinci hesabatına BP-nin cavabı (PDF 88.4 KB)

 

Xəzər regionunun inkişafı üzrə məsləhət şurası

2003-cü ildə müstəqil bir qurum kimi təsis olunan Xəzər regionunun inkişafı üzrə məsləhət şurasının məqsədi Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin və Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədə BP-n bununla bağlı fəaliyyətinin iqtisadi, ətraf mühit və ictimai təsirləri ilə bağlı BP-yə məsləhətlər verməkdir.

 

“Xəzər layihələri” kimi tanınan bu fəaliyyətlərə Xəzər dənizində neft və qaz yataqlarının işlənməsi və təbii qazın Cənubi Qafqaz boru kəməri vasitəsilə Türkiyəyə və digər bazarlara çatdırılması daxildir.

 

Şura işini 2006-cı ilin sonunda bitirdi. Onun hesabatları və BP-n cavabları icitmaiyyət üçün açıqdır.


Azərbaycan və Gürcüstanla bağlı aralıq hesabat (PDF 745.1 KB)

Azərbaycan və Gürcüstanla bağlı aralıq hesabata BP şirkətinin cavabı (PDF 200 KB)

 

Yerli QHT-lər tərəfindən monitorinq

Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin Azərbaycanda yerli QHT-lər tərəfindən monitorinqinin anlaşma memorandumu (PDF 398.7 KB)

Mədəni irs üzrə işçi qrupun hesabatı (PDF 524.8 KB)

BP şirkətinin ümumi cavabı (PDF 63.5 KB)

Məşğulluq və infrastruktur üzrə işçi qrupun hesabatı (PDF 373 KB)

BP şirkətinin ümumi cavabı (PDF 67.5 KB)

Ətraf mühit – bərpa üzrə işçi qrupun hesabatı (PDF 497.2 KB)

BP şirkətinin ümumi cavabı (PDF 509.9 KB)

İnsan haqları üzrə işçi qrupun hesabatı (PDF 322.2 KB)

BP şirkətinin ümumi cavabı (PDF 58 KB)

Sosial məsələlər üzrə işçi qrupun hesabatı (PDF 588.2 KB)

BP şirkətinin ümumi cavabı (PDF 72.3 KB)

BTC Monitorinq Davam işçi qrupunun hesabatı (PDF 587.7 KB)

BP şirkətinin ümumi cavabı (PDF 95.2 KB)