1. Əsas səhifə
  2. Cəmiyyət

Cəmiyyət

İctimaiyyətlə əlaqələrimiz

 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərdiyi illər boyu  bp və tərəfdaşları Azərbaycanda böyük sosial sərmayə layihələrinin həyata keçirilməsində əzmkarlıq nümayiş etdirmişlər. Qeyd olunanlara təhsil proqramları, yerli icmalarda bacarıq və imkanların inkişaf etdirilməsi, icmalarda sosial infrastrukturdan istifadə imkanının yaxşılaşdırılması, maliyyə və təlim imkanları təmin etməklə yerli müəssisələrə dəstək, mədəni irs və idmana dəstək aiddir.

Tərəfdaşlarımızla birgə 2017-ci ildə başladığımız “Şirin Qızıl” layihəsi uğurla başa çatıb. 

 

Layihənin yerli icmalara gətirdiyi bir sıra davamlı faydalar barədə ətraflı videomuzda

2020-ci ildə təhsil, potensialın artırılması, sosial infrastruktur, ətraf mühit və müəssisələrin inkişaf etdirilməsinə dəstək təşəbbüsləri daxil olmaqla bir sıra böyük sosial sərmayə proqramları həyata keçirmişik.

 

Bəzi möhtəşəm nəticələr haqqında videoya baxınx

Müxtəlifliyi dəstəkləyitik

İnklüzivliyi əməldə dəstəkləyirik

Tərəfdaşlarımızla birlikdə əlilliyi olan şəxslərin peşə və ixtisas artımına dəstək oluruq


 

Beynəlxalq iqtisadi bilikləri Azərbaycana gətiririk 

 

Beynəlxalq iqtisadi nəzəriyyə və siyasət, makroiqtisadiyyat və  mikroiqtisadiyyat haqqında dünyada geniş yayılmış üç kitabdan birbaşa istifadə imkanı

 

 
 
Beynəlxalq iqtisadi biliklər