1. Avaleht
 2. Isikuandmete kaitse pohimotted

Isikuandmete kaitse pohimotted

BP privaatsuspoliitika

 

Antud veebilehekülg (www.bpplus.ee) sisaldab teavet erinevate BP kütusekaartide ja nendega seotud teenuste kohta. Vastutav ettevõte:

BP Europa SE Poola osakond
tn Jasnogórska 1
31-358 Kraków, Polska.

Küsimuste tekkimisel palume ühendust võtta e-maili aadressil: BPPLUSEAST@uk.bp.com

Käsitleme Teie privaatsust väga tõsiselt, mistõttu räägime Teile meie poolt isikuandmete töötlemisel kasutatavatest praktikatest. Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, kuidas me seda teeme.

 

Millal me Teie isikuandmeid kogume

Pakkumisküsimuse eesmärgil või meie pakkumise kohta üksikasjaliku teabe hankimise korral meiega ühenduse võtmisel palutakse Teid edastada teatud teave, mis võimaldab meil Teie küsimusele asjakohaselt vastata.

 

Juhul, kui te olete andnud nõusoleku BP-lt uudiskirjade või muu turundusliku teabe saamise suhtes, kasutatakse Teie isikuandmeid nende tarnimiseks. Kasutades kirjavahetuse lõpuosa all paiknevaid linke võite Te selliste teadete saamisest vabaltvalitud hetkel loobuda.

 

Jätame endale isikuandmete avaldamise õiguse seaduses ettenähtud juhtudel või kui otsustame, et avaldamine on vajalik meie õiguste kaitseks ja/või toimub seoses käigus oleva kohtumenetlusega või asjakohase ameti taotluse või muu menetlusega, millega seoses lasub BP-l nende andmete avaldamise kohustus. Juhul, kui BP võetakse üle või müüakse edasi võime Teie andmed avaldada ettevõtte uuele omanikule.

Andmete Euroopa Liidust välja saatmine

Seoses sellega, et BP tegutseb kogu maailmas, võidakse Teie andmeid edastada muudele antud äriprotsessi kaasatud BP rühma ettevõtetele. Iga BP rühma sisene andmeedastus on kogu BP rühmas asjakohase andmekaitse taseme tagavate, kehtivate BP korporatsiooni reeglitega reguleeritud ja seadustatud.

 

Teave lehekülje intenetiliikumise ja Küpsiste kohta

 

Meie lehekülje esimese külastuse ajal palutakse Teid (uudistekuulutuse läbi) aktsepteerida meie ja meie poolt kasutatavate tehnoloogiate poolt kasutatavad Küpsiste ning nendega sarnased failid. Sooviksime selgitada, kuidas me neid kasutame.

Kui Te olete huvitatud Küpsistest ja nendega seotud tehnoloogiatest, palume külastada lehekülge: www.allaboutcookies.org

Kasutame Küpsiseid (sarnaselt pea iga veebileheküljega) erinevatel eesmärkidel. Kasutatavad tehnoloogiad ei identifitseeri isiklikult Teie, vaid meie veebilehekülje külastamisel Teie poolt kasutatava arvuti ja otsingumootori andmed.
Meie poolt kasutatavad Küpsised koguvad järgnevat teavet:

 •  lehekülje külastuste ja väljasaadetud vormide arvu kohta,
 •  kust kohast kasutaja meie leheküljele ilmus ja kas see leidis aset seoses meie reklaamile klikkimisega,
 •  mis identifitseerib kasutaja otsingumootori ja kliendi leheküljel olevate sündmuste ajaloo ning allika.

  See teave:
 •  Aitab meil, informatsiooni, kus, millistel seadmetel ja viisil seda kasutatakse, kogumise ning analüüsimise läbi meie veebilehekülje sisu pidevalt paremaks muuta ja funktsionaalsust parandada.
 •  Aitab meelde jätta Teie lehekülje külastused ja lehekülje sagedama kasutamise korral, isiklikud eelistused.
 •  Võimaldab meil paigutada online reklaame sellistesse suhtlusvõrkudesse nagu Facebook, Twitter, LinkedIn ja kolmandate isikute vitriinidele.
  Kasutaja andmeid säilitatakse maksimaalselt 30 päeva. Kasutaja võib oma Küpsised kõrvaldada varem.

Küpsiste kõrvaldamiseks või nende arvutisse salvestamise peatamiseks tuleb kasutada veebi otsingumootori abimenüüd, paraku vähendab Küpsiste blokeerimine asjaomase veebilehekülje funktsionaalsust.

 

Andmete säilitamine

Teie poolse, taotlusega koos usaldatud teabe kuritarvituste vältimiseks säilitatakse seda taotluse läbivaatamise hetkest arvates 12 kuu jooksul.
Juhul kui Te selle aja jooksul meie kliendiks ei saa, ei ole Teie andmeid enam võimalik identifitseerida või need kustutatakse.

 

Teie õigused

Kui Te olete meile oma andmed usaldanud, on Teil isikuandmete kaitse eeskirjadest tulenevalt järgnevad õigused:

Võite nõuda oma, meie käsutuses olevate, isikuandmete koopiaid.
Võite nõuda Oma isikuandmete parandamist, kui need on ebatäpsed, mittekomplektsed või väärad.
Võite taotleda oma isikuandmete kõrvaldamist, kui neid käideldakse vastuolus seadusega.
Võite esitada kaebuse andmekaitse üle järelvalvet teostavale riiklikule ametile.

 

Kontakt meiega

Kraków, Polska.

Aeg ajalt me värskendame oma privaatsuspoliitikat, mistõttu soovitame selle viimase versiooniga tutvumiseks meie lehekülge korrapäraselt külastada. Viimane privaatsuspoliitika verifitseerimine toimus aprillis 2018. a.