1. Əsas səhifə
  2. Xəbərlər
  3. Hesabatlar
  4. Ətraf mühit və sosial təsirlərin qiymətləndirilməsi hesabatları
  5. Ekoloji monitorinq proqramının xülasəsi

Ekoloji monitorinq proqramının xülasəsi

BP Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə regionu. 2010-2012-ci illər üzrə ekoloji monitorinq proqramının xülasəsi

 

Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə regionu. 2006-2009-cu illər üzrə ekoloji monitorinq proqramının xülasəsi. Dəniz və sahilyanı ərazilər (PDF 29.2 MB)

 

Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə regionu. 2006-2009-cu illər üzrə ekoloji monitorinq proqramının xülasəsi. Quruda (PDF 14.9 MB)