1. Domů
 2. Prohlášení o zachování soukromí

Prohlášení o zachování soukromí

Ochrana osobních údajů BP

Tato webová stránka (www.bpflotila.cz) obsahuje informace o různých palivových kartách BP a s nimi souvisejícími poskytovanými službami. Odpovědný subjekt: BP Europa SE, Oddział w Polsce ul. Jasnogórska 131-358 Kraków, Polska.Vaše dotazy zasílejte na e -mailovou adresu: BPPLUSEAST@uk.bp.com. Problematika ochrany osobních údajů je pro nás prioritní, proto uvádíme postupy, které uplatňujeme v oblasti zpracování osobních údajů. V politice ochrany osobních údajů uvádíme způsob jak to děláme.

 

Kdy shromažďujeme Vaše osobní údaje

V případe, že nás kontaktujete za účelem předložení nabídky nebozískání podrobných informací o naší nabídce se na Vás obrátíme se žádostí o poskytnutí jistých informací, které nám umožní příslušně zareagovat a odpovědět na Vaši otázku.


Pokud jste udělili souhlas se zasíláním newsletterů nebo jiných marketingových informací od BP, Vaše osobní údaje budou využity k jejich doručení. Tuto službu můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím odkazů, které jsou umístěny na konci korespondence.Vyhrazujeme si právo zpřístupnit osobní údaje v právně stanovených případech nebo v případě, kdy máme za to, že jejich zpřístupnění je nezbytné v souvislosti s ochranou našich práv a/nebo v souvislosti s probíhajícím soudním řízením, na žádost správního orgánu nebo v souvislosti s jiným řízením, ve kterém se na BP vztahuje povinnost příslušné údaje zpřístupnit. V případě, že je BP v akvizici nebo prodeji, máme právo zpřístupnit osobní údaje novému majiteli firmy.

 

Bezpečnost údajů

Pokud nám poskytnete osobní údaje, uplatníme odpovídající bezpečnostní prostředky pro jejich ochranu před neoprávněným přístupem, neoprávněným používáním, zpřístupněním, jejich neoprávněnou úpravou, protiprávným zničením nebo případnou ztrátou.

 

Přenos osobních údajů mimo EU

S ohledem na skutečnost, že BP působí po celém světě, Vaše údaje můžou být zpřístupněny jiným firmám ze skupiny BP, které tvoří součást jejího obchodního postupu. Každý interní přenos údajů v rámci skupiny BP upravují a legalizují platné korporační pravidla BP, které zaručují odpovědný stupeň ochrany údajů v rámci celé skupiny BP.

 

Informace o internetovém datovém toku na stránce a souborech Cookies

Při Vaší první návštěvě naší stránky Vás požádáme (prostřednictvím oznamovacího banneru) o udělení souhlasu k přijetí našich souborů Cookies a podobných souborů, používaných v naši technologii. Dovolte, aby jsme Vám objasnili, jakým způsobem tyto soubory využíváme.Pokud máte zájem o obecné informace o souborech Cookies a souvisejících technologiích, navštivte stránku: www.allaboutcookies.org

Využíváme soubory Cookies (jako téměř každá webová stránka) pro různé účely. Používané technologie Vás neidentifikují osobně, ale identifikují údaje počítače a prohlížeče, které používáte při návštěvě naší stránky.Naše soubory Cookies shromažďují informace o:

 • počtu návštěv stránky a počtu zaslaných formulářů,
 • odkud se uživatel spojil s naší stránkou a jestli to bylo výsledkem kliknutí na naši reklamu,
 • identifikují prohlížeč uživatele a historii a zdroje navštívených stránek klienta.

  Uvedené informace:
 • Nám pomáhají průběžně zlepšovat obsah a zdokonalovat funkčnost naší webové stránky prostřednictvím shromažďování a analýzy informací o tom, kde, na jakých typech zařízení a jakým způsobem je stránka navštěvována.
 • Umožňují zapamatovat si Vaši návštěvu stránky a Vaše individuální preference – v případě, že stránku často navštěvujete.
 • Umožňují nám umísťovat on-line reklamy v společenských médiích jako Facebook, Twitter, Linkedln a dalších webových stránkách třetích stran.
 • Údaje o uživatelích jsou uchovávány po dobu max. 30 dnů. Uživatel může svoje soubory Cookies odstranit již dříve.


K odstranění souborů Cookies nebo zamezení jejich zapisování do počítače použijte pomocné menu webového prohlížeče, nicméně blokování souborů Cookies snižuje funkčnost této webové stránky.

 

Uchovávaní údajů

Pro zamezení zneužití informací budou vaše údaje spolu se zprávou uchovávány po dobu 12 měsíců od chvíle posouzení věci.Pokud se během této doby nestanete našim zákazníkem, budou Vaše údaje odstraněny nebo neidentifikovatelné.

 

Vaše práva

Pokud jste nám poskytli Vaše údaje, na základě zákona o ochraně osobních údajů máte následující práva:

 • Máte právo požádat o vydání kopie svých osobních údajů, kterou disponujeme.
 • Máte právo požádat o úpravu svých osobních údajů v případě, že jsou nepřesné, neúplné nebo nesprávné.
 • Máte právo požádat o odstranění svých údajů.
 • Máte právo podat stížnost u státního orgánu pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktujte nás

 

V případe jakýchkoliv dotazů nebo nejasností ve věci našeho postupu v oblasti zpracování osobních údajů nás kontaktujte na e – mailové adrese:

BPPLUSEAST@uk.bp.com nebo písemně na poštovní adrese:
 

BP Europa SE, Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, Polska.


Naši politiku ochrany osobních údajů pravidelně aktualizujeme, proto doporučujeme, aby jste pravidelně navštěvovali naší stránku a obeznámili se s její aktuální verzí. Poslední verifikace politiky ochrany osobních údajů byla provedena v dubnu r. 2018.