Klausimai ir atsakymai

I. Kortelių apžvalga

Kaip užsisakyti naują kortelę?

Jeigu nesate BP klientas, užpildykite registracijos formą arba susisiekite su mumis formoje nurodytais telefonais ir adresais. 
Taip pat galite kreiptis el. paštu BPPLUSEAST@bp.com.

Ką reiškia kortelėms skirti prekių kodai?

60 – dyzelinas, AdBlue ir kelių mokesčiai;
61 – 60 ir degalų likutis;
62 – 61 ir tepalai; 
63 – 62 ir visų rūšių kuras, tepalai, stiklų ploviklis, automatinė ir rankinė plovykla, siurblys;
64 – visų rūšių kuras, tepalai, stiklų ploviklis, automatinė ir rankinė plovykla, siurblys, automobilių prekės ir paslaugos; 
65 – visos degalinėse siūlomos prekės ir paslaugos (išskyrus alkoholį Lenkijoje).

II. Išlaidų kontrolė

Kaip galiu sutaupyti naudodamasis BP + Aral degalų kortele?

Su BP + Aral degalų kortele galima sutaupyti įvairiai, pvz., kontroliuoti, kaip naudojama kiekviena kortelė (naudojantis paskyra, kurioje pateikiama informacija apie kiekvieną operaciją, nustatomi kortelių limitai ir leistini pirkiniai), naudotis Leidimų centro internete ir Kovos su sukčiavimu grupės specialistų paslaugomis, valdyti kortelės PIN kodus ir vairuotojų kodus, sumažinti išlaidas žmogiškiesiems ištekliams, t. y. lengvai gauti BP sąskaitą faktūrą, susigrąžinti PVM ir pagerinti pinigų srautus, su viena kortele gauti viską, ko gali prireikti kelyje (sumokėti kelių mokesčius, mokestį už naudojimąsi tuneliais, atsiskaityti už remontą, plovyklos paslaugas, stovėjimą, sumokėti baudas), naudotis supaprastinta valdymo sistema.

PIN kodas

Kaip pasirinkti kortelės PIN kodą?

Pasirinkite patys užsakydami kortelę arba PIN kodą gausite paštu.

Ar reikia užsisakyti naują kortelę, jeigu pamiršau PIN kodą?

Ne. Dėl PIN kodo galite kreiptis į BP + Aral atstovą arba įeiti į savo paskyrą („Blokuoti / keisti / PIN“ (angl. Block / Change / PIN)).

Gavome kortelę be PIN kodo. Kodėl?

Jeigu PIN kodą pasirinkote patys, paštu jis nebus siunčiamas. 
Kitos galimos priežastys: vėluoja paštas (jeigu PIN kodo negausite per kelias ateinančias dienas, kreipkitės į įgaliotąjį BP atstovą arba, jeigu jo nėra, tiesiogiai į BP); kortelę, faksu gavusi prašymo formą, pakeitė BP (šiuo atveju galioja senos kortelės PIN kodas).

Kas nutiks, jeigu degalinėje įvesiu neteisingą PIN kodą?

Triskart neteisingai įvedus PIN kodą, kortelė bus automatiškai užblokuota 24 valandoms. Po to kortelė vėl aktyvinama.

Kaip veikia PIN kodas?

Siekdami didesnio saugumo, siūlome jums dvi apsaugos priemones – kortelės PIN kodą arba keturių skaitmenų vairuotojo kodą ir vairuotojui priskirtą PIN kodą. 
Pasirinkus pastarąjį variantą, kiekvienas vairuotojas gauna kodą ir unikalų PIN kodą. Tam, kad operacija būtų patvirtinta, šie du kodai turi atitikti. Vairuotojas gali naudotis bet kuria kortele, tačiau ji veiks tik tada, kai bus teisingai įvestas ir vairuotojo kodas, ir vairuotojui priskirtas PIN kodas. 

Užsakydami kortelę, nepamirškite nurodyti, kad norite naudoti ir vairuotojo kodą, ir vairuotojui priskirtą PIN kodą.

Paslaugos internetu ir kortelių valdymas

Ką daryti su sena kortele, jeigu vietoj jos gavau naują?

Kortelę reikėtų sunaikinti – perkirpti taip, kad būtų pažeista magnetinė juostelė.

Netrukus baigsis mūsų kortelių galiojimo laikas. Kokia tvarka jos bus keičiamos?

Jūsų kortelė galios iki joje nurodyto mėnesio pabaigos. Iki kortelės galiojimo laiko pabaigos jums bus išduotos naujos 2 (dvejus) metus galiosiančios kortelės. 
Likus 3 mėnesiams iki kortelės galiojimo laiko pabaigos, paruošime jūsų korteles keisti, tačiau per tuos 3 mėnesius nepanaudotos kortelės nebus pagamintos. Savo paskyroje visada galite nurodyti, ar pagaminti kortelę. Likus 3 mėnesiams iki kortelės galiojimo laiko pabaigos, jums bus pateiktas visas kortelių sąrašas ir nurodoma jų būklė – ją galite keisti. Jeigu paskyra nesinaudojate, galite kreiptis į įgaliotąjį BP + Aral atstovą.

Degalinės kortelių skaitytuvas nenuskaitė mano kortelės. Kodėl?

Dažniausiai tai nutinka, kai magnetinė juostelė yra pažeista arba išpurvinta. Jeigu nepavyksta nuskaityti kortelės, pakeiskite ją. 

Kas nutinka, kai kortelė užblokuojama?

Tokiu atveju jos numeris įtraukiamas į BP, Aral, Statoil, AGIP ir OMV degalinių juodąjį sąrašą. Ja negalėsite atlikti jokių operacijų – kortelė bus atmesta.

Kas nutinka, kai kortelė panaikinama?

Tokiu atveju mūsų sistemoje ji negalioja, bet ja dar galima naudotis (iki 8 savaičių nuo kortelės panaikinimo).

Pasikeitė įmonės buveinės adresas.

Jeigu pasikeitė įmonės buveinės adresas, susisiekite su įgaliotuoju BP atstovu. 
Jeigu atstovo nėra, pranešimą apie pasikeitusį įmonės buveinės adresą siųskite el. paštu karty@bp.com arba faksu + 48 12 619 14 44.

Jeigu pasikeičia ne tik adresas korespondencijai, bet adresas, kuriuo siunčiamos sąskaitos faktūros, pridėkite ir teisinį dokumentą, patvirtinantį adreso keitimosi faktą, kad informacija būtų pakoreguota ir mūsų sistemoje. 

Kur nurodomos kuro kainos?

Jos kas savaitę atnaujinamos internete ir nurodomos informacinėje lentoje.

Sąskaitų faktūrų išrašymo tvarka. Finansai

Gavome sąskaitą faktūrą iš B2Mobility GmbH. Kodėl ne iš BP?

Klientų aptarnavimo sutartį pasirašo trys šalys: klientas, BP ir B2Mobility GmbH, kuris veikia kaip ROUTEX sutartį pasirašiusių partnerių (BP, Aral, Statoil, OMV, Agip) atstovas. B2Mobility GmbH buveinė yra Hemelyje (Didžioji Britanija), bet PVM mokėtoju jis užregistruotas ir Lenkijoje. Jis išrašo sąskaitas faktūras už operacijas, atliekamas ne BP degalinėse. Kadangi BP neparduoda partnerių degalinių prekių ir paslaugų, už jas negalime išrašyti sąskaitų faktūrų. Tačiau pagal sutartį vienintelis kliento kreditorius yra BP. Kitaip tariant, sutartį sudaro dvi šalys, bet tik viena iš jų yra kreditorė*. 

* Priklausomai nuo šalies galimi ir kiti sprendimai.

Kodėl gavome daugiau kaip vieną sąskaitą faktūrą?

Jeigu BP + Aral degalų kortele naudojotės ne tik BP, bet ir partnerių degalinėse, gausite daugiau kaip vieną sąskaitą faktūrą. B2Mobility GmbH išrašo sąskaitas faktūras atsižvelgdamas į šalį, kurioje atlikta operacija, ir faktinės operacijos valiutą. Priklausomai nuo paslaugos rūšies galite gauti atskiras sąskaitas faktūras už toje pačioje šalyje įvykdytas operacijas, pvz., Lenkijoje atskiros sąskaitos išrašomos už naudojimąsi privačiais ir valstybiniais greitkeliais. Tai susiję su skirtingoms paslaugoms taikomu PVM.

Kas yra prie sąskaitų faktūrų pridedama suvestinė sąskaita faktūra?

Suvestinė sąskaita faktūra Nr. 1 (lenk. nota obciążeniowa) – dokumentas, kuriame nurodomi visų sąskaitų faktūrų numeriai ir bendra BP įmonei mokėtina suma zlotais (PLN). Taip pat išrašoma suvestinė sąskaita faktūra Nr. 2, kurioje visos mokėtinos sumos nurodomos eurais. 
Be to, išrašomas kitas dokumentas, kvitas (lenk. nota księgowa), į kurį nėra įtrauktas PVM, pvz., už naudojimąsi valstybiniais greitkeliais arba paslaugas, suteiktas šalyje, kurioje B2Mobility GmbH nėra registruotas mokesčių mokėtojas.

Jeigu B2Mobility GmbH sąskaitos faktūros data skiriasi nuo PB sąskaitos faktūros datos, nuo kurios iš jų skaičiuojamas mokėjimo terminas?

Mokėjimo terminas skaičiuojamas nuo suvestinės sąskaitos Nr. 2 išrašymo dienos.

Kodėl B2Mobility GmbH sąskaitoje faktūroje nenurodytas transporto priemonės valstybinis numeris?

Jeigu kortelė išduota transporto priemonei, sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas valstybinis numeris. BP sąskaitoje faktūroje jis nurodomas iškart po kortelės numeriu, o B2Mobility GmbH sąskaitoje faktūroje – toje pačioje eilutėje kaip ir kortelės numeris, eilutės pabaigoje. Jeigu kortelė išduota asmeniui, o ne transporto priemonei, valstybinis numeris nebus nurodytas. Taigi prašome į tai atkreipti dėmesį, kai norėsite užsisakyti korteles.

Kaip dažnai išrašomos sąskaitos faktūros?

Sutartyje numatytais terminais.

Pasigedome vienos sąskaitos faktūros. Ką daryti?

Kreipkitės į įgaliotąjį BP atstovą. 
Jeigu atstovo neturite, atsiųskite BP šią informaciją faksu + 48 12 619 14 44 arba el. paštu karty@bp.com. Nurodykite kliento numerį, trūkstamos sąskaitos faktūros numerį ir datą. Jeigu neturite minėtos informacijos, nurodykite tikslią sąskaitos faktūros sumą ir jos nurašymo iš jūsų sąskaitos dieną. Sąskaitos faktūros dublikatą gausite paštu. Taip pat galite naudotis savo sąskaitų faktūrų archyvu internete.

Ar reikalaujate pateikti finansines garantijas?

Kaskart gavus prašymą nustatyti kredito limitą atliekama įmonės kreditingumo analizė: tikrinama finansinė informacija, šalies rizikos reitingas, pramonės šakos veiklos kriterijai, mokėjimų istorija ir pan. Atlikus šį kreditingumo vertinimą gali būti pareikalauta pateikti finansines garantijas.

III. Degalinių tinklo apimtis

Kokiose degalinėse priimama BP + Aral degalų kortelė?

Kortelę priima visos degalinės, priklausančios ROUTEX aljansui. Jas atpažinsite iš ROUTEX logotipo.
Aljanso partneriai: BP, Aral, Eni, OMV, STATOIL. Šiuo metu šią kortelę priima apie 18 000 degalinių 29 Europos šalyje, įskaitant 7 500 degalinių, kurios yra specialiai pritaikytos krovininėms transporto priemonėms. Siekdami geriau patenkinti jūsų poreikius, sutartis dėl kortelių panaudojimo pasirašome ir su ROUTEX tinklui nepriklausančiais paslaugų teikėjais, pvz., AVIA Prancūzijoje, G&V Belgijoje, „Texaco“ Nyderlanduose, Belgijoje ir Liuksemburge.

Ar galiu pasinaudoti BP degalų kortele „Texaco“ degalinėse?

BP ir „Texaco“ degalų korteles priima abiejų įmonių degalinės, t. y. BP + Aral degalų kortele galite pasinaudoti pasirinktose „Texaco“ degalinėse Nyderlanduose, Belgijoje ir Liuksemburge. Šios degalinės pažymėtos ROUTEX logotipu.

Ar galiu pasinaudoti BP degalų kortele G&V degalinėse?

BP ir G&V degalų korteles priima abiejų įmonių degalinės, t. y. BP + Aral degalų kortele galite pasinaudoti pasirinktose degalinėse Belgijoje.

IV. Rinkliavų mokėjimas ir paslaugos kelyje

Kur kreiptis pagalbos sugedus krovininei transporto priemonei?

Siekdama savo klientams suteikti geriausią rinkoje pagalbą kelyje, BP bendradarbiauja su Europos sunkvežimių techninės pagalbos ir remonto paslaugų tarnyba (angl. Truck Assistance International (TAI)), kuri priklauso AXA techninės pagalbos įmonių grupei.

TAI teikiamos paslaugos:
 • profesionali pagalba sugedus automobiliui (teikiama visą parą 7 dienas per savaitę, į skambučius atsiliepiama jūsų kalba);
 • visapusė techninė pagalba – nuo remonto vietoje iki pakaitinio automobilio suteikimo ir sugedusio automobilio nutempimo;
 • autoserviso paslaugos;
 • padangų priežiūra;
 • baudų mokėjimas;
 • saugios krovininių transporto priemonių stovėjimo aikštelės, galimybė naudotis 304 aikštelėmis 9 Europos šalyse: Belgijoje, Šveicarijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Liuksemburge, Lenkijoje.
TAI nemokama pagalbos linija Europoje 00800 27 37 47 57.

Mokesčiams Europoje naudoju jūsų transporto priemonėje montuojamą prietaisą. Jis neveikia. Kodėl?

Taip gali būti dėl šių priežasčių:
 • Transporto priemonėje montuojamas prietaisas sumontuotas neteisingai;
 • Transporto priemonėje montuojamo prietaiso baterija išeikvota;
 • Kortelė neaktyvinta arba užblokuota.
Ką galite padaryti:
 1. Pasinaudokite kita rinkliavos rinkimo juosta ar užtvara.
 2. Jei tai nepadeda, laikykite transporto priemonėje montuojamą prietaisą priekinio stiklo viduryje (jei įmanoma) arba kreipkitės į vietos darbuotojus, kad rinkliavą nuskaitytų rankiniu būdu, naudodami brūkšninį kodą, kuris yra jūsų transporto priemonėje montuojamo prietaiso gale (jeigu taikoma).
 3. Prašome skambinti į savo klientų aptarnavimo tarnybą priežasčiai nustatyti.

Prie rinkliavos rinkimo užtvaros arba terminale nepriima mano degalų kortelės. Kodėl?

Taip gali būti dėl šių priežasčių:
 • Kortelės nepriimamos; patikrinkite, ar ant priimančiojo terminalo yra ROUTEX logotipas;
 • Techniniai terminalo gedimai;
 • Kortelė gali būti sugadinta arba užblokuota.
Ką galite padaryti:
 1. Pasinaudokite kitu terminalu, o jeigu kortelė vis tiek neveikia, pasinaudokite kita atsiskaitymo priemone ir užsirašykite tikslią datą, laiką ir vietą, kai kortelė nebuvo priimta.
 2. Bandykite pasinaudoti kortele kitoje rinkliavų rinkimo vietoje arba pas kitą operatorių.
 3. Skambinkite į savo klientų aptarnavimo tarnybą priežasčiai nustatyti.

Mano sąskaitoje vis dar yra rinkliavos operacijų, nors ir nutraukiau rinkliavų sutartį. Kodėl?

Taip gali būti dėl šių priežasčių:
 • Negrąžinti rinkliavos prietaisai;
 • Vėlyvas lėšų nuskaitymas už paslaugų kelyje operacijas (kartais terminas gali siekti iki 90 dienų).
Ką galite padaryti:
 1. Grąžinkite visus atitinkamus rinkliavos prietaisus.
 2. Patikrinkite operacijos datą savo sąskaitoje.
 3. Skambinkite į savo klientų aptarnavimo tarnybą priežasčiai nustatyti.

Kaip gausiu užsakytus transporto priemonėje montuojamus prietaisus? Man juos atsiųs ar turėsiu atsiimti pats?

Tai priklauso nuo konkretaus produkto ir rinkliavos mokesčio rinkėjo. Paprastai TIS-PL, „Liber-T“, „Via-T“, „ViaVerde“, „Telepass“ ir „Autopass“ prietaisai siunčiami Jūsų nurodytu gavėjo adresu (paštu). „ViaToll“, „Skytoll“, „Premid“ ir „Go-Box“ prietaisus paprastai reikia atsiimti platinimo vietoje.
Ką galite padaryti:
 1. Prašome patikrinti savo registracijos dokumentus arba apsilankyti BP paslaugų kelyje tinklavietėje (naudojantis internetu teikiamomis paslaugomis (angl. santrumpa – OLS) – per savo paskyrą).
 2. Patikrinkite el. paštą, ar negavote pranešimo apie prietaisų siuntimą arba atsiėmimą.
 3. Skambinkite į savo klientų aptarnavimo tarnybą pasitikslinti.

Kur galiu rasti konkretaus rinkliavos produkto kainą?

Taikomas konkretaus rinkliavos mokesčių rinkėjo kainoraštis. Išsamesnės informacijos apie kainas ieškokite BP paslaugų kelyje kainoraštyje, paskelbtame OLS. Jeigu kyla daugiau klausimų, prašome kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą.

Nebenoriu naudotis transporto priemonėje montuojamais prietaisais – ką turėčiau daryti?

Tai priklauso nuo konkretaus produkto ir rinkliavos mokesčio rinkėjo. TIS-PL, „Liber-T“, „Via-T“, „ViaVerde“, „Telepass“ ir „Autopass“ transporto priemonėje montuojamus prietaisus paprastai reikia grąžinti savo vietinei klientų aptarnavimo tarnybai. „ViaToll“, „Skytoll“, „Premid“ ir „Go-Box“ prietaisus reikės grąžinti platinimo vietoje.
Ką galite padaryti:
 1. Išsamesnės informacijos ieškokite BP paslaugų kelyje tinklavietėje (naudojantis OLS – per savo paskyrą).
 2. Prašome tinkamai informuoti savo klientų aptarnavimo tarnybą.
 3. Siunčiant transporto priemonėje montuojamus prietaisus prašome naudoti ekranuotus platinimo maišelius, arba suvynioti transporto priemonėje montuojamus prietaisus į aliuminio foliją, kad būtų apsisaugota nuo klaidingų operacijų.

Ar turiu ką nors daryti, jeigu mano kortelės galiojimo laikas greitai baigsis?

Paprastai Jūsų transporto priemonėje montuojamas prietaisas raudonos šviesos arba garso signalu, kuriuo nurodoma klaida, praneš apie su juo susietos degalų kortelės galiojimo laiko pabaigą. 

Ką galite padaryti:

Kad išvengtumėte baudų, kreipkitės į artimiausią rinkliavos rinkimo arba platinimo vietą, kad Jums suteiktų kitą atsiskaitymo priemonę. 
Jeigu Jums buvo išduota nauja kortelė, jokie tolesni veiksmai nereikalingi, nes informacija automatiškai bus perduota bet kuriam rinkliavos mokesčių rinkėjui. Jeigu atsirastų kokių nors klaidų ar problemų, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba ir kreipkitės į artimiausią rinkliavos rinkimo arba platinimo vietą, kad jums būtų suteikta laikina alternatyvi atsiskaitymo priemonė ir išvengtumėte baudų. 

Kodėl mano „BP + Aral“ sąskaitoje nurodytos paslaugų kelyje operacijos iš ankstesnių sąskaitos pateikimo laikotarpių?

Kitaip nei degalų operacijos, paslaugų kelyje operacijos gali užtrukti ilgiau dėl platesnių sutartinių ir procedūrinių santykių. Be to, kai kurie rinkliavos mokesčių rinkėjai lėšų nuskaitymo informaciją pateikia tik kartą per mėnesį.

Ar yra kitų paslaugų, už kurias galima atsiskaityti BP + Aral degalų kortele?

Taip. BP + Aral degalų kortele galite sumokėti už važiavimą pagrindinėmis Europos automobilių magistralėmis, tiltais ir tuneliais. Taip pat siūlome PVM grąžinimą, specializuotas ataskaitų teikimo priemones ir kt.

V. Kuro ekspertizė

Kuo BP dyzelinas skiriasi nuo įprasto dyzelino?

Jo unikali formulė apsaugo variklius nuo kenksmingų nuosėdų susidarymo ir padeda užtikrinti variklio našumą bei galingumą ir sumažinti išmetamų teršalų kiekį. Kruopščiai išbandytas ne vienoje sunkiasvorėje krovininėje transporto priemonėje, BP dyzelinas gali padėti užtikrinti, kad jūsų automobilis trumpiau stovėtų autoservise ir juo būtų ilgiau važinėjama, suvartojant mažiau kuro (šiuo metu galima įsigyti Austrijoje, Vokietijoje ir JK, netrukus bus siūloma ir kitose šalyse).

VI. Pagalba klientams

Į ką kreiptis kilus klausimams ir (arba) abejonėms dėl pasiūlymo ar paslaugų?

Pirmiausia turite kreiptis į įgaliotąjį BP + Aral atstovą, veikiantį jūsų šalyje. Taip pat nemažai informacijos rasite BP + Aral interneto svetainėje, kurioje galite prisijungti prie savo paskyros. Čia taip pat rasite atstovo kontaktinius duomenis ir kreipimosi į BP biurą formą. Jeigu neturite atstovo, galite kreiptis el. paštu karty@bp.com arba telefonu +48 12 619 14 47.

VII. PVM grąžinimas

Kaip BP gali man padėti susigrąžinti mokesčius?

BP bendradarbiauja su Europos mokesčių grąžinimo specialiste ATS, todėl gali pasiūlyti jūsų poreikiams pritaikytas PVM grąžinimo alternatyvas. ATS užsiima mokesčių grąžinimu. Tai jos pagrindinė, o ne kitas paslaugas papildanti veikla. Mūsų partnerė pasirūpina visomis administracinėmis užduotimis, todėl jums nereikia turėti šios srities žinių ar imtis kokių nors veiksmų.

Kiek kainuoja susigrąžinti PVM?

Fiksuotos sumos nėra. Išlaidas sudaro tik grąžintino mokesčio procentinė dalis. Ši suma labai konkurencinga rinkoje ir nustatoma neatsižvelgiant į tai, ar mokesčiai grąžinami pagal BP, ar pagal trečiosios šalies sąskaitą faktūrą.