1. Home
  2. Mensenrechten en Milieubescherming

Mensenrechten en Milieubescherming

We zetten ons in om internationaal erkende mensenrechten en het milieu te respecteren - ook in onze toeleveringsketens. We doen dit onder andere door rekening te houden met de vereisten van de wet op due diligence-verplichtingen van bedrijven ter voorkoming van mensenrechtenschendingen in toeleveringsketens (LkSG).

Voor ons is het respecteren van mensenrechten en het beheren van milieurisico's een continu proces waarbij we de mensenrechten- en milieugerelateerde risico's en due diligence-verplichtingen van de LkSG als richtlijn voor ons handelen beschouwen. We beschouwen de bescherming van mensenrechten als een centraal element van onze bedrijfsverantwoordelijkheid. Vanuit ons oogpunt is het zowel onze taak als de taak van onze zakelijke partners om de naleving van mensenrechten en het beheer van milieurisico's als een fundamentele verplichting gezamenlijk en holistisch te realiseren. Wij zetten ons in om internationaal erkende mensenrechten te respecteren en deze na te leven in onze bedrijfsactiviteiten en in onze toeleveringsketen.

Meldingsmogelijkheden

Open talk

Open talk is ons wereldwijde aangiftesysteem, dat 24/7 beschikbaar is. Hier kan je melding maken van schendingen van de regels of andere misdrijven. Alle meldingen worden onafhankelijk en confidentieel behandeld volgens onze Proceduregels

Contact

Onze mensenrechtenofficier

Onze mensenrenchtenofficier is beschikbaar voor onderwerpen met betrekking tot LkSG.

Email: humanrightsofficer@bp.com