1. Home
  2. Nieuws
  3. Persberichten
  4. bp, Nouryon en Havenbedrijf Rotterdam werken samen aan studie naar groene waterstof

bp, Nouryon en Havenbedrijf Rotterdam werken samen aan studie naar groene waterstof

Datum:
15 april 2019
BP, Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals) en Havenbedrijf Rotterdam gaan samen de mogelijkheden onderzoeken voor de productie van “groene” waterstof door middel van waterelektrolyse voor de BP raffinaderij in Rotterdam. Dit biedt de potentie voor aanzienlijke vermindering van CO2 emissies.   

 

Op dit moment gebruikt de raffinaderij waterstof gemaakt uit aardgas voor de ontzwaveling van producten. Door deze volledig te vervangen door groene waterstof geproduceerd uit water met hernieuwbare energie, zou de CO2 uitstoot – uitgaande van de huidige omstandigheden - met 350.000 ton per jaar kunnen afnemen. 


De partijen hebben een intentieovereenkomst ondertekend om de haalbaarheid te onderzoeken van een waterelektrolyse-installatie van 250 megawatt voor de productie van maximaal 45.000 ton groene waterstof per jaar met hernieuwbare energie. Het gaat hier om de grootste in zijn soort in Europa. 


De opzet is dat Nouryon, dat een leidende positie heeft op het gebied van elektrochemie, de installatie gaat bouwen en exploiteren. Havenbedrijf Rotterdam gaat de lokale infrastructuur faciliteren en onderzoekt opties voor verdere ontwikkeling van een groene waterstof hub in het gebied. De partners zijn van plan om in 2022 een definitieve investeringsbeslissing over het project nemen. 


Ruben Beens, CEO BP Nederland: “BP is gecommitteerd te werken aan een toekomst met een lage CO2 uitstoot. We zetten in op vermindering van emissies van onze activiteiten, verbetering van onze producten om klanten te helpen hun emissies te reduceren en het ontwikkelen van koolfstofarme bedrijfsactiviteiten. Het gebruik van groene waterstof, gemaakt uit water met hernieuwbare energie, heeft de potentie om een aanzienlijke vermindering van emissies in Rotterdam te realiseren. Samenwerken met Nouryon en Havenbedrijf Rotterdam biedt ons de mogelijkheid de technische, operationele en financiële dimensies van deze potentiële mogelijkheid te onderzoeken en hierin een volledig inzicht te krijgen."


”Knut Schwalenberg, Managing Director Industrial Chemicals Nouryon, voegt toe: “Deze samenwerking bouwt voort op onze ervaring in elektrolyse technologie om nieuwe waardeketens te creëren. Met groene waterstof kunnen we onze klanten duurzame oplossingen bieden, van koolstofarme brandstoffen en industriële processen tot nieuwe vormen van circulaire chemie.” 


Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “De ontwikkeling van grootschalige elektrolysers die zijn aangesloten op offshore windparken is van cruciaal belang om vooruitgang te boeken met het creeëren van een nieuw energiesysteem, wat nodig is om onze klimaatdoelstellingen te realiseren. Deze elektrolyser van 250 megawatt laat zien dat Rotterdam koploper kan zijn in de energietransitie. Dat is een belangrijke onderscheidende factor voor de industrie in het havengebied.”