1. Home
  2. Samenleving

Samenleving

bp stelt betrokkenheid bij de samenleving centraal. Eén van de voornaamste doelstellingen luidt dat landen en plaatsen waar wij opereren, direct profiteren van onze aanwezigheid.

 

Zo richten wij ons in Nederland onder meer op het stimuleren van educatie.

 

Met de bp Goede Doelen Dagen bieden wij onze medewerkers de kans om zich als vrijwilliger in te zetten en zo hun steentje aan de samenleving bij te dragen. Dit laatste moedigen wij ook aan via het Employee Matching Fund op basis waarvan medewerkers persoonlijke bijdragen aan een liefdadigheidsinstelling door bp kunnen laten 'matchen'. bp stelt hiertoe wereldwijd US $5.000 per medewerker per jaar ter beschikking.