1. Home
  2. Samenleving
  3. Rondom de raffinaderij

Rondom de raffinaderij

Delta Port Donatiefonds

Als ‘good corporate citizen’ sponsort bp Raffinaderij Rotterdam (bpRR) een veelheid aan lokale initiatieven waarbij haar eigen medewerkers betrokken zijn, waaronder diverse sportverenigingen, wielerrondes en de jaarlijkse Roparun. Daarnaast ondersteunt bpRR het Delta Port Donatiefonds, het ‘burenfonds van Haven en Industrie’, waaruit geldelijke bijdragen worden verstrekt aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

 

Om ervoor te zorgen dat voldoende jonge mensen kiezen voor een technische opleiding, werkt het bedrijfsleven – waaronder bpRR – via het Proces & Maintenance College intensief samen met het onderwijs (Transport College, ROC Zadkine, Albeda Collega) bij de werving van nieuwe leerlingen, het opzetten en inrichten van opleidingen en het invullen van stages en werkplekken.