1. Home
  2. Samenleving
  3. Methodelink

Methodelink

Methodelink gebruik in een klaslokaal

bp Nederland maakt de productie van videoclips mogelijk, die via de educatieve portal Methodelink gratis worden aangeboden aan het basisonderwijs. De videoclips behandelen de thema’s aardolie en duurzame energie.

 

Alle videoclips op de portal Methodelink sluiten aan bij de onderwerpen in de verschillende lesmethoden en helpen leraren om de leerstof met beeldmateriaal te ondersteunen. Methodelink bereikt hiermee meer dan 70% van alle basisscholen in Nederland. Verspreid over diverse schooljaren maakt bp de productie van vier videoclips mogelijk.

 

Voor leerlingen die een spreekbeurt willen houden over de onderwerpen aardolie of duurzame energie, heeft bp bovendien een spreekbeurtpakket laten ontwikkelen. De pakketten bevatten voldoende informatie op basis waarvan scholieren zelf vorm en inhoud aan hun spreekbeurt kunnen geven.

Bekijk hieronder de videoclips.

 

Transport van aardolie

Wat je van aardolie kunt maken

Duurzaamheid