1. Home
  2. Privacy Statement

Privacy Statement

Wij willen u bedanken voor uw belangstelling voor deze website van bp Nederland. De hiervoor verantwoordelijke onderneming is:

 

BP Europa SE – BP Nederland
d’Arcyweg 76 (Havennummer 6425)
3198 NA  Europoort-Rotterdam

 

Wij nemen uw privacy serieus en willen graag dat u onze handelwijzen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens begrijpt. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we hierbij te werk gaan.

 

Bij het verzamelen van uw persoonsgegevens

Indien u contact met ons opneemt of ons informatie verstrekt, bijv. door een aanvraagformulier in te vullen, verklaart u zich ermee akkoord dat wij die informatie voor de genoemde (of andere redelijk voorzienbare) doeleinden kunnen verwerken.

 

Deze informatie verstrekt u geheel vrijwillig en wij verwerken deze in het kader van ons legitieme belang om onze sitebezoekers van een goede klantenservice te voorzien.

 

Indien u in een formulier dat persoonsgegevens van u verzamelt vrijwillig aanvullende informatie kunt verstrekken, vragen wij om die informatie omdat wij denken dat wij daarmee onze dienstverlening aan u kunnen verbeteren. U hoeft deze informatie niet te verstrekken als u dat niet wilt.

 

We verzamelen ook persoonsgegevens uit cookies, waarover hieronder meer.

 

Siteverkeergegevens en cookies

Als u meer wilt weten over cookies en vergelijkbare technologieën, adviseren we u de volgende derde-website te bezoeken: www.allaboutcookies.org


Zoals vele andere websites maken wij voor verschillende doeleinden gebruik van cookies. Met deze technologieën wordt informatie over uw hardware en interacties met onze site verzameld.

 

Met behulp van deze informatie kunnen wij voortdurend de inhoud en functionaliteit van onze site verbeteren door te analyseren waar, op welke soorten apparaten en hoe onze site wordt gebruikt, hoeveel bezoekers we ontvangen en vanaf welke site ze op onze site zijn terechtgekomen.


Zie het help menu van uw internetbrowser om cookies te verwijderen of de plaatsing ervan op uw computer te stoppen. Door cookies te blokkeren, wordt de functionaliteit van deze website beperkt.

 

Waarom delen wij uw persoonsgegevens en waar gaan ze naartoe?

Een eventuele overdracht van persoonsgegevens naar deze site wordt door middel van versleuteling beveiligd. Als internationaal bedrijf kunnen we uw persoonsgegevens opslaan of overdragen aan andere BP-bedrijven op de hele wereld. Indien dit het geval is, doen we dit onder een alomvattend, flexibel en wereldwijd nalevingskader dat passende maatregelen en waarborgen omvat (inclusief EU-standaardcontractbepalingen) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Ook kunnen we gebruikmaken van de diensten van derden voor diensten zoals het hosten van onze webcasts en het bieden van technische ondersteuning. Een door ons aan te stellen derde-leverancier dient bij de verwerking van uw persoonsgegevens te handelen overeenkomstig onze schriftelijke instructies en uw persoonsgegevens overeenkomstig de contractueel vereiste beveiligingsmaatregelen te beschermen. Als wij uw persoonsgegevens opslaan of doorgeven aan een buiten de Europese Economische Ruimte gevestigde derde-dienstverlener, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd zijn.

 

We hebben het recht uw persoonsgegevens bekend te maken waar dit wettelijk verplicht is of wanneer wij van mening zijn dat bekendmaking nodig is om onze rechten te beschermen of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, rechterlijk bevel, verzoek van een toezichthouder of een ander aan bp betekend exploot. Bij een overname, verkoop of koop van ons bedrijf kunnen wij uw persoonsgegevens aan de nieuwe (of potentiële) eigenaar van het bedrijf bekendmaken.

 

Hoelang bewaren we uw informatie?

We bewaren uw informatie slechts zolang dit nodig is om de doeleinden waarvoor deze verzameld is te realiseren, waarna deze niet-traceerbaar wordt gemaakt en gewist.


We verwijderen door ons ontvangen verzoeken of maken deze niet-traceerbaar zodra we eraan hebben voldaan.

 

Uw rechten en klachten en hoe u contact met ons kunt opnemen

U heeft het recht van inzage in uw persoonsgegevens en het recht om later rectificatie of verwijdering ervan te verzoeken, evenals het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken dan wel tegen de verwerking ervan bezwaar te maken.

 

Indien u vragen of zorgen heeft over de behandeling uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@bp.nl.

 

Als u zich in de EU bevindt, heeft u ook het recht om een privacykwestie aan te kaarten bij de betreffende Autoriteit Persoonsgegevens in het betreffende EU-land. U kunt eventueel gebruikmaken van de door de EU goedgekeurde klachtenafhandelingsprocedure van bp uit hoofde van onze BCR's met behulp van bovenstaande contactgegevens.

 

Derden-websites waarnaar wij linken

Op onze website staan mogelijk links naar sites van derden. Deze privacyverklaring geldt niet voor die derden-websites.


Wij adviseren u de privacyverklaringen van andere door u bezochte sites te lezen, omdat wij geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor de privacyhandelwijzen van deze sites, die van de onze kunnen afwijken.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bewerken en raden u aan om deze site af en toe opnieuw te bezoeken om de nieuwste versie in te zien. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.